dodge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dodge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dodge.

Bạn đang xem: Dodge là gì

Từ điển Anh Việt

dodge

/dɔdʤ/

* danh từ

động tác chạy lắt léo, động tác di chuyển lắt léo (để tránh…); động tác né tránh (một đòn…); động tác lách (để lừa đối phương…)

sự lẫn tránh (một câu hỏi…)

thuật, ngon, mẹo, khoé, mánh lới

a good dodge for remembering names: một mẹo hay để nhớ tên

sáng kiến tài tình, sáng chế tài tình

sự rung chuông lạc điệu (chuông chùm)

* nội động từ

chạy lắt léo, di chuyển lắt léo (để tránh…); né tránh; lách (để lừa đối phương, dắt bóng…)

tìm cách lẩn tránh, nói nước đôi, thoái thác

rung lạc điệu (chuông chùm)

* ngoại động từ

né tránh

to dodge a blow: né tránh một đòn

lẩn tránh

to dodge a question: lẩn tránh một câu hỏi

to dodge draft (military service): lẩn tránh không chịu tòng quân

dùng mánh khoé để lừa gạt; cợt, giỡn, chơi xỏ (ai)

hỏi lắt léo (ai)

kéo tới, kéo lui, giật tới giật lui (vật gì)

to dodge about

to dodge in and out

chạy lắt léo, lách

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

dodge

* kỹ thuật

đồ gá

né tránh

thiết bị

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Debt Ratio Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Tổng Hợp Lỗi Khi Chơi Liên Minh Huyền Thoại Và Cách Khắc Phục

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp