Declaration of Conformity (DoC) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Declaration of Conformity (DoC) – Definition Declaration of Conformity (DoC) – Kinh tế học Kinh tế vi mô

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Declaration of Conformity (DoC)
Tiếng Việt Tuyên bố Tuân thủ (DoC)
Chủ đề Kinh tế học Kinh tế vi mô
Ký hiệu/viết tắt DoC

Định nghĩa – Khái niệm

Declaration of Conformity (DoC) là gì?

Tuyên bố tuân thủ là một tài liệu nêu rõ một sản phẩm, thường là sản phẩm điện tử, đáp ứng được các tiêu chuẩn mà nó phải tuân thủ một cách hợp pháp, ví dụ như các quy định an toàn.

Bạn đang xem: Doc là gì

Declaration of Conformity (DoC) là Tuyên bố Tuân thủ (DoC).Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế vi mô.

Ý nghĩa – Giải thích

Declaration of Conformity (DoC) nghĩa là Tuyên bố Tuân thủ (DoC).

Xem thêm: Webpack Là Gì – Webpack Dành Cho Người Bắt đầu

DoC chính thức là một bản ghi tất cả các đánh giá được thực hiện trước khi phê duyệt sản phẩm, vì vậy giúp dễ dàng theo dõi trách nhiệm và vị trí cho các lỗi. Tuyên bố tuân thủ được đưa ra bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối sản phẩm và phải được ký bởi người có thẩm quyền để đưa ra quyết định thay mặt nhà sản xuất và chỉ định các tài nguyên cần thiết để đảm bảo quy trình được hoàn thành chính xác.

DoC bao gồm các mục sau:

-Ngày tháng và tên và địa chỉ của nhà sản xuất;

-Mẫu cụ thể và / hoặc số sê-ri của sản phẩm;

-Một danh sách đầy đủ các chỉ thị áp dụng cho sản phẩm đó và nó phải tuân thủ;

-Một danh sách ngày của tất cả các tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá sản phẩm;

-Một tuyên bố rằng sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn cần thiết;

-Chữ ký ủy quyền và tên và vị trí của người ký.

Xem thêm: Đâu là sự khác biệt giữa base on là gì

Definition: A Declaration of Conformity is a document stating that a product, usually electronic, meets the standards to which it must legally adhere, such as safety regulations.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Declaration of Conformity (DoC)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế vi mô Declaration of Conformity (DoC) là gì? (hay Tuyên bố Tuân thủ (DoC) nghĩa là gì?) Định nghĩa Declaration of Conformity (DoC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Declaration of Conformity (DoC) / Tuyên bố Tuân thủ (DoC). Truy cập sotaydoanhtriđể tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Chuyên mục: Hỏi Đáp