• Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh ký – 大寶弎年壬戌科進士題名記 (Thân Nhân Trung)• Hạ đường huynh đăng tường – 賀堂兄登庠 (Đoàn Huyên)• Ký Đồng khanh Gia Vinh thập vận – 寄董卿嘉榮十韻 (Đỗ Phủ)• Ký Lưu Giáp Châu Bá Hoa sứ quân tứ thập vận – 寄劉峽州伯華使君四十韻 (Đỗ Phủ)• Mạt Lăng khẩu hào – 秣陵口號 (Ngô Vĩ Nghiệp)• Minh Đạo gia huấn – 明道家訓 (Trình Hạo)• Oán thi – 怨詩 (Mạnh Giao)• Tao điền phụ nê ẩm mỹ Nghiêm trung thừa – 遭田父泥飲美嚴中丞 (Đỗ Phủ)• Tân An lại – 新安吏 (Đỗ Phủ)• Thước kiều tiên – Hoa đăng túng bác – 鵲橋仙-華燈縱博 (Lục Du)

Bạn đang xem: đoạn tụ là gì

1. (Danh) Hang núi. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Tiện quân dĩ tác nghi đình phượng, Quý ngã ưng đồng xuất tụ vân” 羨君已作儀庭鳳, 愧我應同出岫雲 (Thứ Cúc Pha tặng thi 次菊坡贈詩) Khen cho ông đã làm chim phượng chầu sân vua, Thẹn cho tôi giống như đám mây từ trong hang núi bay ra.2. (Danh) Núi quanh vòng, phong loan.

• Cam lâm – 甘林 (Đỗ Phủ)• Châu Giang Bùi thượng thư kinh hồi, dục phỏng bất quả thi dĩ ký kỳ 1 – 珠江裴尚書京回,欲訪不果詩以寄其一 (Nguyễn Khuyến)• Cô Tô hoài cổ – 姑蘇懷古 (Hứa Hồn)• Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích – 夜遊貝庵峒醉後執燭題壁 (Cao Bá Quát)• Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 16 – 題道人雲水居其十六 (Lê Thánh Tông)• Đề Văn Quang động – 題文光峒 (Nguyễn Diệp Quảng)• Lạng Sơn đạo trung – 諒山道中 (Nguyễn Du)• Thu tứ kỳ 4 – 秋思其四 (Ngô Thì Nhậm)• Thứ Cúc Pha tặng thi – 次菊坡贈詩 (Nguyễn Trãi)• Xuân đán – 春旦 (Chu Văn An)

Xem thêm: Mrt Là Gì – Cách Sử Dụng Mrt ở Singapore

1. (Động) Họp, sum họp. ◎Như: “tụ hội” 聚會 tụ họp, “vật dĩ loại tụ” 物以類聚 vật theo loài mà họp nhóm.2. (Động) Súc tích, tích trữ. ◎Như: “súc tụ” 蓄聚 gom chứa, cất giữ, “tụ sa thành tháp” 聚沙成塔 góp gió thành bão.3. (Động) Thu góp, bóc lột. ◇Luận Ngữ 論語: “Quý thị phú vu Chu Công nhi Cầu dã vị chi tụ liễm nhi phụ ích chi” 季氏富于周公而求也爲之聚斂而附益之 (Tiên tiến 先進) Họ Quý giàu hơn ông Chu Công, mà anh Cầu lại vì nó thu góp mà phụ làm giàu thêm.4. (Danh) Làng, xóm. ◇Sử Kí 史記: “Nhất niên nhi sở cư thành tụ, nhị niên thành ấp” 一年而所居成聚, 二年成邑 (Ngũ đế bản kỉ 五帝本紀) Một năm nhà ở thành làng, hai năm thành ấp.5. (Danh) Chúng nhân, đám đông người.6. (Danh) Của cải tích trữ. ◇Tả truyện 左傳: “Trần nhân thị kì tụ nhi xâm Sở” 陳人恃其聚而侵楚 (Ai Công thập thất niên 哀公十七年) Người nước Trần ỷ thế có của cải mà xâm lấn nước Sở.

Xem thêm: Black Friday Là Ngày Gì, ý Nghĩa Của Ngày Black Friday 2020

Chuyên mục: Hỏi Đáp