DMARC tiến một bước xa hơn so với DKIM và SPF khi nó cho ta quyền thiết lập một policy để loại bỏ (reject) hay cách ly (quarantine- thường hành động là cho mail này vào SPAM folder) một email từ một nguồn không rõ ràng hoặc không có độ tin cậy dựa trên kết quả của DKIM và SPF.

Bạn đang xem: Dmarc là gì

DMARC cho phép ta nói với các mail server phía bên nhận cách thức xử lý khi SPF hay DKIM failed hoặc không có. Dưới đây là môt mô tả cách thức SPF và DKIM cùng làm việc với DMARC.

DMARC policy được cấu hình trong DNS và trông giống như sau:

_dmarc.abc.com. TXT v=DMARC1; p=reject; pct=100; rua=mailto:dmarc.reports
abc.com;

Bản ghi trên tạo 1 policy để reject (p=reject) 100% (pct=100) các email không pass DKIM hay SPF. Bên cạnh đó, bản ghi còn cho biết lý do từ chối sẽ được gửi vào mail (rua=mailto:dmarc.reports
abc.com) để người quản trị phía abc.com được biết.

Hướng dẫn cấu hình DMARC Record

Lưu ý: Chỉ thêm bản ghi DMARC sau khi đã cấu hình hoàn chỉnh bản ghi SPF và DKIM cho hệ thống.

Xem thêm: opinion là gì

Vào trang quản trị DNS và thêm 1 TXT records

Host Records: _dmarcRecord Type: TXTAddress: v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc.reports
abc.com

có thể thay thế bằng tài khoản Admin để nhận thông báo hoặc không điền hoặc bạn có thể thay p=none thay cho p=reject. ‘none” cho biết đây là chế độ test mode. Các mail server nhận sẽ check từng message gửi đến nhưng nó chi gửi về các report mà không thực hiện hành động nào cụ thể. Điều này cho phép ta thu thập được thông tin chi tiết về các địa chỉ mail server gửi đến trước khi có quyết định thực hiện một hành động cụ thể.

Hướng dẫn sửa lỗi could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.conf khi nộp tờ khai

Setup DKIM trong DNS

Thiết lập bản ghi SPF cho domain

CẤU HÌNH DKIM TRONG MDEAMON 13.X

Khắc phục lỗi Word không khởi động được

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản Administrator

Lỗi khi user không thể tạo được profile

Ô kết quả không tự động nhảy khi thay đổi giá trị trong Excel

Đổi port Remote Desktop

Phần mềm
Thiết bị
Dịch vụ

*

Dịch vụ quản trị Mạng, Server, Mail
thienmaonline.vn tư vấn và cung cấp các giải pháp bảo trì phù hợp với nhu cầu của doanh…

*

Dịch vụ tư vấn và triển khai phần mềm
thienmaonline.vn sẽ dựa trên mô hình kinh doanh của khách hàng để tư vấn xây dựng các…

Xem thêm: Phiến Diện Là Gì – Nghĩa Của Từ Phiến Diện

*

Giải pháp hệ thống CNTT
Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm của thienmaonline.vn sẽ tư vấn cho công ty bạn có…
Giải pháp
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Thông tin
Thiết Bị CNTT
Fanpage Facebook
thienmaonline.vn

Chuyên mục: Hỏi Đáp