1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Ngoại động từ 1.2.1 Chia động từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Danh từ 1.5 Tham khảo

Tiếng Anh

Cách phát âm

IPA: /dɪ.ˈzɑːlv/

Ngoại động từ

dissolve ngoại động từ /dɪ.ˈzɑːlv/

Rã ra, tan rã, phân huỷ. Hoà tan; làm tan ra. sun dissolves ice — mặt trời làm băng tan ra to be dissolved in tea — (nghĩa bóng) đầm đìa nước mắt, giàn giụa nước mắt Giải tán (nghị viện, quốc hội…); giải thể (công ty, tổ chức…). Huỷ bỏ (giao kèo, cuộc hôn nhân…). Làm tan, làm biến đi (mây mù, hình ảnh…).

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to dissolve Phân từ hiện tại dissolving Phân từ quá khứ dissolved Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại dissolve dissolve hoặc dissolvest¹ dissolves hoặc dissolveth¹ dissolve dissolve dissolve Quá khứ dissolved dissolved hoặc dissolvedst¹ dissolved dissolved dissolved dissolved Tương lai will/shall² dissolve will/shall dissolve hoặc wilt/shalt¹ dissolve will/shall dissolve will/shall dissolve will/shall dissolve will/shall dissolve Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại dissolve dissolve hoặc dissolvest¹ dissolve dissolve dissolve dissolve Quá khứ dissolved dissolved dissolved dissolved dissolved dissolved Tương lai were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — dissolve — let’s dissolve dissolve —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ

dissolve nội động từ /dɪ.ˈzɑːlv/

Rã ra, tan rã, phân huỷ.

Bạn đang xem: Dissolve là gì

Xem thêm: Download Game Plants Vs Zombies Garden Warfare Mien Phi, Tải Về Game Plants Vs

Xem thêm: Mep Là Gì – Những ý Nghĩa Của Mep

Hoà tan; tan ra. ice dissolves in the sun — băng tan dưới ánh mặt trời Giải tán, bị giải tán (nghị viện, quốc hội); giải thể, bị giải thể (công ty, tổ chức…). Bị huỷ bỏ. Tan biến, biến mất. (Điện ảnh) Mờ, chồng. to dissolve in — mờ đóng to dissolve out — mờ sáng Chia động từ
dissolve
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to dissolve Phân từ hiện tại dissolving Phân từ quá khứ dissolved Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại dissolve dissolve hoặc dissolvest¹ dissolves hoặc dissolveth¹ dissolve dissolve dissolve Quá khứ dissolved dissolved hoặc dissolvedst¹ dissolved dissolved dissolved dissolved Tương lai will/shall² dissolve will/shall dissolve hoặc wilt/shalt¹ dissolve will/shall dissolve will/shall dissolve will/shall dissolve will/shall dissolve Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại dissolve dissolve hoặc dissolvest¹ dissolve dissolve dissolve dissolve Quá khứ dissolved dissolved dissolved dissolved dissolved dissolved Tương lai were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve were to dissolve hoặc should dissolve Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — dissolve — let’s dissolve dissolve —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Danh từ

dissolve (số nhiều dissolves ) /dɪ.ˈzɑːlv/

(Điện ảnh) Sự mờ chồng.

Tham khảo

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=dissolve&oldid=1827011”
Thể loại: Mục từ tiếng AnhNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từDanh từDanh từ tiếng AnhNgoại động từ tiếng AnhNội động từ tiếng Anh

Chuyên mục: Hỏi Đáp