Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Dismiss là gì

*
*
*

dismiss

*

dismiss /dis”mis/ ngoại động từ giải tán (đám đông tụ tập, quân đội…)dismiss!: giải tán! (tiếng ra lệnh sau buổi tập…) cho đi đuổi ra, thải hồi, sa thải (người làm…) gạt bỏ, xua đuổi (ý nghĩ…) bàn luận qua loa, nêu lên qua loa (một vấn đề, cốt để bỏ qua) (thể dục,thể thao) đánh đi (quả bóng crickê) (pháp lý) bỏ không xét (một vụ); bác (đơn) danh từ the dismiss (quân sự) sự giải tán (sau buổi tập luyện)
gạt bỏLĩnh vực: hóa học & vật liệuthải hồito dismiss a dialog boxđóng một hộp thoại o thải hồi, cho thôi việc; giải tán; gạt bỏ

*

Xem thêm: Furmark Là Gì – Cách Sử Dụng Furmark, Kiểm Tra Cpu Máy Tính

*

*

dismiss

Từ điển Collocation

dismiss verb

1 decide sth is not important

ADV. quickly | out of hand, summarily He dismissed her suggestion out of hand. | easily, lightly, readily Children”s fears should never be dismissed lightly. | contemptuously She contemptuously dismissed their complaints.

VERB + DISMISS cannot/could not, unable to | be difficult to, be easy to, be possible to It was not easy to dismiss the matter from his thoughts. | try to

PREP. as, from She dismissed their arguments as irrelevant. She tried to dismiss the idea from her mind.

2 remove sb from a job

ADV. fairly | unfairly, wrongfully The court ruled that Ms Hill had been unfairly dismissed. | constructively | summarily

PREP. from He was summarily dismissed from his job.

Từ điển WordNet

v.

Xem thêm: Cách Phân Biệt đàn Guitar Gỗ Thật ( Solid Wood Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

dismisses|dismissed|dismissingsyn.: discharge expel send awayant.: employ

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp