Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Discrepancy là gì

*
*
*

discrepancy

*

discrepancy /dis”krepənsi/ danh từ sự khác nhau, sự không nhất quán, sự không thống nhất, sự trái ngược nhau (của một câu chuyện…)
độ lệchđộ saikhông phù hợpsai lệchdiscrepancy between the transmission and reception rates: sự sai lệch giữa các nhịp phát và thusai số khépaccumulated discrepancy: tổng các sai số khépangular discrepancy: sai số khép góclinear discrepancy: sai số khép tuyến tínhrelative discrepancy: sai số khép tương đốitransversal discrepancy: sai số khép ngangsự khác nhausự không khớpsự phân tánsự sai lệchdiscrepancy between the transmission and reception rates: sự sai lệch giữa các nhịp phát và thuLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsai số képaccumulated discrepancy: tổng sai số képaccumulated discrepancysai số tích lũyleveling discrepancysai số phép đo caobất đồngquality discrepancy: sự bất đồng ý kiến khác nhau về phẩm chấtquantity discrepancy: sự bất đồng nhau về số lượngkhông ăn khớpkhông phù hợpsai biệt (giữa chứng từ và thư tín dụng)sự khác nhautrái ngược (của phẩm chất và trọng lượng hàng hóa)discrepancy reportbản kê những chỗ bất thường (trong bảng báo cáo tài chính)quality discrepancysự bất đồng, ý kiến khác nhau về chất lượng sản phẩmstatistical discrepancysai biệt thống kê o sự sai lệch, sự không phù hợp

*

Xem thêm: Game Là Gì – Vậy Hiệp Sĩ Bão Táp

*

*

discrepancy

Từ điển Collocation

discrepancy noun

ADJ. glaring, great, huge, large, major, marked, material, serious, substantial, wide | minor, slight, small | apparent

VERB + DISCREPANCY account for, explain How do you explain the apparent discrepancies between the money and the receipts? | find, note, notice, observe, perceive She failed to notice the discrepancy between the name on the cheque and the name on the driving licence. | ignore

DISCREPANCY + VERB exist | arise, occur

PREP. ~ between Discrepancies occurred between the written and electronic records. | ~ in There were wide discrepancies in the evidence.

Từ điển WordNet

Xem thêm: Completion Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Bloomberg Financial Glossary

Any deviation from the conditions stipulated in a letter of credit. Discrepancies void letter of credit protection.

English Synonym and Antonym Dictionary

discrepanciessyn.: disagreement divergence variance variant

Chuyên mục: Hỏi Đáp