Bạn muốn tìm hiểu định nghĩa dịch vụ là gì? Nó được xem như một hoạt động bao gồm những nhân tố không hiện hữu, giải quyết những mối quan hệ giữa khách hàng hoặc tài sản mà khách hàng sở hữu và người cung cấp không phát sinh sự chuyển giao quyền sở hữu. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về những thông tin về dịch vụ trong bài viết “Dịch vụ là gì? Khái niệm chung về dịch vụ mà bạn cần biết” dưới đây.

Bạn đang xem: Dịch vụ là gì

Khái niệm về dịch vụ

Dịch vụ là gì

Dịch vụ là gì? Là những sản phẩm kinh tế gồm công việc dưới dạng lao động thể lực, quản lý, kiến thức, khả năng tổ chức và những kỹ năng chuyên môn nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc sinh hoạt tiêu dùng của cá nhân và tổ chức.

Theo Philip Kotler: “dịch vụ là bất kỳ hoạt động hay lợi ích nào mà chủ thể này có thể cung cấp cho chủ thể kia. Trong đó đối tượng cung cấp nhất định phải mang tính vô hình và không dẫn đến bất kỳ quyền sở hữu một vật nào cả. Còn việc sản xuất dịch vụ có thể hoặc không cần gắn liền với một sản phẩm vật chất nào”

Theo Luật giá năm 2013 về Dịch vụ là gì? Là hàng hóa mang tính vô hình, trong quá trình sản xuất và tiêu dùng không hề tách rời nhau, bao gồm những loại dịch vụ trong hệ thống các ngành sản phẩm Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động cung ứng dịch vụ rất đa dạng và phong phú. Đó có thể là những dịch vụ tiêu dùng như ăn uống, máy móc gia dụng, sửa chữa nhà cửa hay các dịch vụ công cộng như cung ứng điện, nước và vệ sinh đô thị. Cũng có thể là những dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh như ngân hàng, vận tải, bảo hiểm.

Xem thêm: Github Là Gì – Và Những Khái Niệm Github Cơ Bản

Bản chất của dịch vụ

Dịch vụ là gì? Là quá trình vận hành các hoạt động, hành vi dựa vào các yếu tố vô hình nhằm giải quyết các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng.Gắn liền với hiệu suất/ thành tích bởi mỗi dịch vụ đều gắn với mục tiêu là mang lại giá trị nào đó cho người tiêu dùng. Hiệu suất ở đây chính là những tiện ích, giá trị và giá trị gia tăng mà khách hàng nhận được sau khi sử dụng dịch vụ.Là một quá trình, nó diễn ra theo một trình tự nhất định bao gồm nhiều giai đoạn, nhiều bước khác nhau. Trong mỗi giai đoạn đôi khi sẽ có thêm nhiều dịch vụ phụ, dịch vụ cộng thêm.

*

Đặc điểm của dịch vụ

Tính vô hình: Không thể dùng các giác quan để cảm nhận được những tính chất cơ lý hóa của dịch vụ.Không đồng nhất: Ít có tiêu chuẩn chung nào để đánh giá chất lượng của dịch vụTính không thể tách rời: Thể hiện ở việc dịch vụ được cung ứng và tiêu dùng cùng một lúcKhông thể cất giữ và tích trữ: Dịch vụ là gì? Đơn giản chỉ có thể tồn tại vào thời gian mà nó được cung cấp cho khách hàngTính không thể chuyển quyền sở hữu: Khi mua dịch thì khách hàng chỉ được quyền sử dụng dịch vụ và được hưởng những lợi ích mà dịch vụ mang lại trong thời gian nhất định mà thôi.

Tóm lại vấn đề

Trên đây là những thông tin cơ bạn nhất để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm dịch vụ là gì.

Xem thêm: Super Mario Run

Bản chất vốn có và những đặc điểm cơ bản của dịch vụ đều được tổng hợp trong bài. Hi vọng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin mà bạn đang tìm kiếm.

Chuyên mục: Hỏi Đáp