Khái niệm di sản thừa kế là gì đang là một câu hỏi lớn của nhiều người dân. Do đó cần phải nắm được khái niệm sao cho cụ thể và chuẩn xác, tránh hiểu sai, hiểu nhầm về luật thừa kế. Hôm nay, công ty luật thienmaonline.vn sẽ giới thiệu đến quý khách kiến thức tổng quát về khái niệm di sản thừa kế.

Bạn đang xem: Di sản là gì

*

Tìm hiểu khái niệm di sản thừa kế

1. Khái niệm di sản là gì?

– Di sản là một khái niệm mở, và có thể hiểu là những giá trị vật thể. Hoặc phi vật thể được để lại từ xa xưa và tồn tại có giá trị cho đến ngày nay.

2. Di sản thừa kế là gì?

Di sản thừa kế là những giá trị vật thể hoặc phi vật thể của người chết để lại cho người còn sống. Điều 634 Bộ luật dân sự năm 2005 có quy định về khái niệm di sản như sau:

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Di sản thừa kế bao gồm:

– Các tài sản thuộc quyền sở hữu của người để thừa kế và thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt. Và những công cụ sản xuất dùng trong những trường hợp được phép lao động riêng lẻ.

– Các quyền về tài sản mà người để thừa kế được hưởng theo quan hệ hợp đồng hoặc do được bồi thường thiệt hại.

– Các nghĩa vụ về tài sản của người để thừa kế phát sinh do quan hệ hợp đồng, do việc gây thiệt hại. Hoặc do quyết định của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Một món nợ, một khoản bồi thường thiệt hại v.v…).

Xem thêm: Absence Là Gì – Nghĩa Của Từ Absence Trong Tiếng Việt

3. Trách nhiệm của người thừa kế di sản

Người thừa kế cần thực hiện nghĩa vụ tài sản sau khi tiến hành hoàn tất các thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Theo điều 637 Bộ luật dân sự 2015 quy định.

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại. Trừ trường hợp có thoả thuận khác.Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng. Nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Xem thêm: Letter Head Là Gì – Company Letterhead Là Gì

Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Chuyên mục: Hỏi Đáp