Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Devotion là gì

*
*
*

devotion

*

devotion /di”vouʃn/ danh từ sự hết lòng, sự tận tâm, sự tận tình, sự tận tuỵ, sự thành tâm sự hiến dâng, sự hiến thân lòng mộ đạo, lòng sùng đạo; sự sùng bái (số nhiều) lời cầu nguyện; kinh cầu nguyện

*

*

Xem thêm: Di Sản Văn Hóa Là Gì, Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

*

devotion

Từ điển Collocation

devotion noun

ADJ. deep, enormous | great | fanatical, intense, passionate, single-minded Their single-minded devotion to the care of the dying was admirable. | total her total devotion to her husband | selfless | blind, dog-like He was mocked for his dog-like devotion to his boss. | lifelong, undying his lifelong devotion to his work | mutual a marriage rooted in mutual devotion and trust | religious a man of deep religious devotion

VERB + DEVOTION show

PREP. with ~ He cared for his mother with great devotion. | ~ to They showed great devotion to each other.

PHRASES devotion to duty The judge praised the firefighters for their bravery and devotion to duty. | devotion to the cause She will be remembered for her selfless devotion to the cause of the poor. | an object of devotion The statue of the emperor became an object of devotion.

Từ điển WordNet

n.

commitment to some purpose

the devotion of his time and wealth to science

(usually plural) religious observance or prayers (usually spoken silently)

he returned to his devotions

Xem thêm: Ngày 8/3 Là Ngày Gì – Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

English Synonym and Antonym Dictionary

devotionssyn.: affection dedication fondness liking love loyalty

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp