Standard deviation là một khái niệm trong toán học được gọi là độ lệch chuẩn hay còn có tên là độ lệch tiêu chuẩn. Là đại lượng thường được sử dụng để phản ánh mức độ phân tán của tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó và được tính bằng căn bậc hai của phương sai. Bài viết sau Wikisecret sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu rõ hơn về thông tin standard deviation (độ lệch chuẩn) là gì? Cũng như ý nghĩa của nó ở bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Deviation là gì

Standard deviation là gì?

Trong toán học standard deviation được gọi là độ lệch chuẩn là đại lượng thường được sử dụng để phản ánh mức độ phân tán của tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó và được tính bằng căn bậc hai của phương sai. Hoặc bạn đọc có thể hiểu standard deviation (độ lệch chuẩn) dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai. Nó được tính toán từ một mẫu các kết quả quan sát theo công thức có sẵn.Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng cũng không có ý nghĩa.Độ lệch chuẩn còn được sử dụng khi tính sai số chuẩn. Khi lấy độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của số lượng quan sát trong tập dữ liệu, sẽ có giá trị của sai số chuẩn.Trong tài chính, standard deviation là một phép đo thống kê; khi áp dụng tỉ lệ hoàn vốn hàng năm của một khoản đầu tư, nó làm sáng tỏ lịch sử biến động của khoản đầu tư đó.Trong ngành dịch vụ tài chính, standard deviation là một trong những biện pháp rủi ro cơ bản chính mà các nhà phân tích, quản lý danh mục đầu tư, cố vấn quản lý tài sản và các nhà hoạch định tài chính sử dụng.

Xem thêm: Truy Thu Tiếng Anh Là Gì, Truy Thu Trong Tiếng Anh Là Gì

Công thức tính standard deviation – độ lệch chuẩn

Standard deviation cho ta biết về sự biến thiên, từng giá trị quan sát có mối liên hệ tập trung như thế nào xung quanh giá trị trung bình.– Nếu độ lệch chuẩn bằng 0 => phương sai bằng 0 => các giá trị quan sát cũng chính là giá trị trung bình hay nói cách khác không có sự biến thiên nào cả.– Nếu độ lệch chuẩn càng lớn => sự biến thiên xung quang giá trị trung bình càng lớn.Để tính standard deviation – độ lệch chuẩn bạn cần xác định các giá trị sau:+ Giá trị trung bình+ Phương sai của bộ số liệu

Xem thêm: You Can Say That Again Là Gì, 20 Thành Ngữ Tiếng Anh Cần Biết

Công thức tính độ lệch chuẩn

*

Công thức tính standard deviation – độ lệch chuẩnTrong đó:+ SD : là độ lệch tiêu chuẩn+ xi : là kết quả quan sát thứ i của mẫu+ n: là số lượng qan sát trong mẫu

Ý nghĩa của standard deviation – độ lệch chuẩn

Chuyên mục: Hỏi Đáp