2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Y học3.3 Điện3.4 Kỹ thuật chung3.5 Kinh tế3.6 Địa chất4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /di,tə:mi”neiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự xác định, sự định rõ Sự quyết địnhto come to a determinationđi tới chỗ quyết định; quyết định Tính quả quyết; quyết tâm Quyết nghị của một cuộc thảo luận (pháp lý) phán quyết của quan toà (y học) sự cương máu, sự sung huyết (pháp lý) sự hết hạn, sự mãn hạn (giao kèo, khế ước…)

Chuyên ngành

Toán & tin

sự xác định, định trị

Y học

sự xác định, quyết định

Điện

cách xác định sự hoạch định

Kỹ thuật chung

quyết địnhChar Determination Processor (CDP)bộ xử lý quyết định mãInterim Determination of Extensionquyết định về gia hạn tạm thờiRadio Determination Satellite Service (RDSS)dịch vụ vệ tinh quyết định bằng vô tuyếnself-determinationtự quyết định sự định nghĩa sự định rõ sự xác địnhacid determinationsự xác định axitflood determinationsự xác định lũinput/output problem determination (IOPD)sự xác định vấn đề nhập/xuấtIOPD (input/output problem determination)sự xác định vấn đề nhập/ xuấtmoisture determinationsự xác định độ ẩmorbit determinationsự xác định quỹ đạoparticle size determinationsự xác định thành phần hạtprice determinationsự xác định giáproblem determinationsự xác định vấn đềvolume determinationsự xác định khối lượngvolume determinationsự xác định thể tích

Kinh tế

phán quyết (của tòa) quyết địnhcritical circumstances determinationquyết định trường hợp khẩn cấpwage determinationquyết định tiền lương sự xác địnhcheck determinationsự xác định kiểm chứngcolorimetric determinationsự xác định màudirect determinationsự xác định trực tiếpincome determinationsự xác định thu nhậpindirect determinationsự xác định gián tiếpquality determinationsự xác định chất lượngvisual determinationsự xác định bằng mắt

Địa chất

sự xác định

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounassurance , backbone * , boldness , bravery , certainty , certitude , constancy , conviction , courage , dauntlessness , decision , dedication , doggedness , dogmatism , drive , energy , fearlessness , firm-ness , fortitude , grit , guts * , hardihood , heart * , independence , indomitability , intrepidity , nerve * , obstinacy , persistence , pluck * , purpose , purposefulness , resoluteness , resolution , resolve , self-confidence , single-mindedness , spine * , spunk * , steadfastness , stiff upper lip , stubbornness , tenacity , valor , willpower , judgment , measurement , opinion , perception , result , settlement , solution , verdict , visualization , conclusion , decidedness , decisiveness , firmness , toughness , will , decree , edict , pronouncement , heart , spunk , wile

Từ trái nghĩa

noundisinterest , doubt , hesitation , irresolution , spinelessness , vacillation , beginning , start
Kinh tế, Kỹ thuật chung, Thông dụng, Toán & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh, Y học, điện,

Chuyên mục: Hỏi Đáp