Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Destination là gì

*
*
*

destination

*

destination /,desti”neiʃn/ danh từ nơi gửi tới, nơi đưa tới, nơi đi tới sự dự định; mục đích dự định
biađíchGiải thích VN: Bản ghi, tệp tin, tài liệu, hoặc đĩa mà thông tin được sao chép hoặc di chuyển vào đó; ngược với nguồn.destination address: địa chỉ đíchdestination address field (DAF): vùng địa chỉ đíchdestination address field (DAF): trường địa chỉ đíchdestination code: mã đíchdestination control Table (DCT): bảng điều khiển đíchdestination directory: thư mục đíchdestination document: tài liệu đíchdestination drive: ổ đíchdestination drive: ổ đĩa đíchdestination exchange: tổng đài đíchdestination field: trường đích vùng biếndestination file: tệp tin đíchdestination index: chỉ số đíchdestination logical unit (DLU): thiết bị logic đíchdestination logical unit (DLU): đơn vị lôgic đíchdestination node: nút đíchdestination point code: mã điểm đíchdestination program name (DPN): tên chương trình đíchdestination queue: hàng đợi đíchdestination queue: hàng đíchdestination service access point (DSAP): điểm truy cập dịch vụ đíchdestination station: trạm đíchdestination sub-area field (DASF): trường vùng con đíchdestination system: hệ thống đíchdestination time: thời gian đến đíchdestination vector table (DVT): bảng vecto đíchextra-partition destination: đích ngoài phần chiainternodal destination queue: hàng đợi đích liên nútlocal destination: đích cục bộlogical destination: đích lôgicpreset destination mode: chế độ đích được lập trướcremote destination: đích ở xarouting by destination: sự tạo đường truyền theo đíchrouting by destination: sự định tuyến theo đíchsecondary destination: đích đến thứ cấpnơi đếndestination identifier: định hiệu nơi đếnlogical destination: nơi đến lôgicLĩnh vực: điện tử & viễn thôngđiểm đếndestination point (of a signal message): điểm đến của thông báodestination point (of a signal message): điểm đến của báo hiệudestination point code: mã điểm đếnsignaling destination point (No.6): điểm đến của báo hiệu số 6Lĩnh vực: toán & tinđiểm đíchGiải thích VN: Trong tương tác không gian, điểm đích là vị trí kết thúc của chuyến đi. Ví dụ, một cửa hàng hoặc một cơ quan nơi mà khách hàng hoậưc nhân viên đi đến. Các điểm đích được biểu diễn như những trung tâm trong lớp mạng, hay như những điểm trong lớp đối tượng điểm, và như những điểm nhãn trong lớp đối tượng vùng.destination point code: mã điểm đíchLĩnh vực: điệnnơi gửiarchiving destinationnơi lưu trữdestination addressđịa chỉ đếncảng đếnagreed port of destination: cảng đến thỏa thuậnalteration of destination: sự thay đổi cảng đếnchange of destination: sự thay đổi cảng đến (của tàu)change of destination: đổi cảng đếnfinal port of destination: cảng đến cuối cùngnamed port of destination: cảng đến chỉ địnhoptional destination: cảng đến tùy chọncảng mục đíchđiểm đếndestination attraction: sức hút của điểm đếnfinal destination: điểm đến cuối cùngfreight payable at destination: vo (do bên mua) phải trả tại điểm đếnoutward destination: cực điểm đếnultimate destination: điểm đến sau cùngnơi đếnfreight at destination: cước trả tại nơi đến cước thu saunamed place of destination: nơi đến chỉ địnhpayment of freight at destination: sự trả cước tại nơi đếncombination destinationđiểm du lịch hỗn hợpcountry of destinationnước (tàu) đếncountry of destinationnước hàng đếndestination area developmentsự phát triển miền du lịchdestination diningsự đi ăn tận chỗdestination resorttụ điểm nghỉ mátdestination restaurantnhà hàng ở vùng xadestination stationtrạm đếndestination stationtrạm mục đíchfree destinationgiá giao miễn phí đến nơi quy địnhfree on board shipment to destinationFOB chở tới đíchfreight (at) destinationvận phí trả khi đến nơifreight collect at destinationvận đơn thu sauplace of destinationnơi đếnpoint of destinationđiểm đến. point of destinationnơi đến

*

Xem thêm: Cách Tải Game Về Máy Tính Window 7, Cách để Tải Game Về Máy Tính

*

*

destination

Từ điển Collocation

destination noun

ADJ. eventual, final, ultimate | favourite, popular The town is a popular destination for art lovers. | ideal, perfect | intended We got lost and ended up miles away from our intended destination. | exotic | holiday, tourist The island is an ideal holiday destination. | unknown

VERB + DESTINATION arrive at, reach At around 1.00 p.m. we reached our final destination.

PREP. to a/the ~ The deposed leader is reported to have fled the capital to an unknown destination. | ~ for a popular holiday destination for golf enthusiasts

PHRASES the country/port/state of destination The goods are examined by customs at the port of destination.

Từ điển WordNet

Xem thêm: Pol Là Gì – Nghĩa Của Từ Pol

Microsoft Computer Dictionary

n. The location (drive, folder, or directory) to which a file is copied or moved. Compare source.

English Synonym and Antonym Dictionary

destinationssyn.: end fate fortune goal lot objective

Chuyên mục: Hỏi Đáp