despatch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm despatch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của despatch.

Bạn đang xem: Despatch là gì

Từ điển Anh Việt

despatch

/dis”pætʃ/ (despatch) /dis”pætʃ/

* danh từ

sự gửi đi (thư, thông điệp…); sự sai phái đi

sự đánh chết tươi, sự giết đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đời

happy dispatch: sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản)

sự giải quyết nhanh gọn, sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọn

to do something with dispatch: khẩn trương làm việc gì

the matter reqires dispatch: vấn đề cần giải quyết khẩn trương

(ngoại giao) bản thông điệp, bản thông báo

hãng vận tải hàng hoá

* ngoại động từ

gửi đi (thư, thông điệp…); sai phái đi

đánh chết tươi, giết đi, khử, kết liễu cuộc đời (ai)

giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì)

ăn khẩn trương, ăn gấp (bữa cơm…)

* nội động từ

(từ cổ,nghĩa cổ) làm nhanh gọn, làm gấp

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

despatch

* kinh tế

gửi (hàng, chứng từ)

thời gian bốc dỡ nhanh

tiền thưởng bốc dỡ nhanh

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Cung Mệnh Là Gì – Cách Tự Tính Cung Mệnh Theo Các Tuổi

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Doc Là Gì – Biển đông:

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp