Home Nghiên cứu KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU TỪ NHỮNG DỮ LIỆU CÓ SẴN (DESK RESEARCH)

*
*
*
*
*

Các dịch vụ thienmaonline.vn cung cấp:

Khảo sát thị trường theo yêu cầu
Nghiên cứu nhà cung cấp
Nghiên cứu định vị sản phẩm
Điều tra thói quen, hành vi, thái độ
Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
Kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp
Đánh giá sức khỏe thương hiệu

Thiết kế bảng hỏi – Xử lý số liệu

Xử lý & Phân tích dữ liệu

*

Đây là phương pháp phổ biến để thực hiện việc đánh giá ban đầu. Mục đích của phương pháp này là để tìm thông tin cấp II là những thông tin có sẵn trong số liệu thống kê, sách báo, tạp chí, và những số liệu từ các tổ chức, cơ quan. Các chuyên gia nghiên cứu thị trường có thể thu thập dữ liệu có sẵn ngay trong công ty mình hoặc các nguồn từ bên ngoài.

Bạn đang xem: Desk research là gì

1. Nguồn thông tin bên trong

Là những nguồn thông tin rất dễ lấy, từ bên trong doanh nghiệp của mình, từ sổ sách của doanh nghiệp như: từ báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh, từ bộ phận bán hàng, những bộ phận tiếp xúc khách hàng, từ phòng Marketing của công ty, từ cán bộ công nhân viên,…

2. Nguồn thông tin bên ngoài

Các thông tin thu thập được điều quan trọng nhất là có nguồn đáng tin cậy. Một số nguồn thông tin có thể tham khảo như:

– Các tổ chức hỗ trợ kinh doanh

Đây là các tổ chức hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu thông qua các chương trình hỗ trợ và xúc tiến xuất khẩu. Đồng thời cũng có các tổ chức kinh doanh của chính phủ (ví dụ như các bộ và các tổ chức xúc tiến thương mại quôc gia) và các Hiệp hội ngành hàng. Ngoài các hỗ trợ riêng lẻ, các tổ chức này còn có thể cung cấp dịch vụ về thông tin như sau:

Số liệu thống kê về thương mại quốc gia, các ấn phẩm về thị trường

Các bản tin và thông tin về các cơ hội trên thị trường đối với các sản phẩm cụ thể

Cơ sở dữ liệu về các nhà xuất khẩu trong nước và các nhà nhập khẩu nước ngoài

Các tổ chức phi chính phủ

Trong số các tổ chức phi chính phủ, một số tổ chức như ITC, FAO, OECD, UNCTAD, World Bank, Oxfarm…. thường cung cấp các chương trình cho các nhà xuất khẩu ở các nước đang phát triển.

Xem thêm: Định nghĩa của blackout date là gì

Hiệp hội thương mại

Gần đây nhiều hiệp hội thương mại đã thiết lập website riêng để cung cấp thông tin. Từ những website này cũng có thể tìm thấy các đường kết nối tới các tổ chức có lien quan về sản phẩm hoặc ngành hàng khác.

Xem thêm: 0989 Là Mạng Gì – Sim đầu Số Cổ

Đại sứ quán

Sứ quán của các nước cũng là nguồn cung cấp dữ liệu kinh tế tổng hợp hoặc thông tin về quốc gia rất hữu ích. Họ có thể cung cấp, hướng dẫn về các quy định hoặc luật pháp địa phương những thông tin chung về kinh doanh ở các nước sở tại. Hơn nữa, họ cũng có thể giới thiệu bạn với các nhân vật hoặc tổ chức quan trọng trong ngành hàng liên quan…

Chuyên mục: Hỏi Đáp