Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

derived

*

derive /di”raiv/ ngoại động từ nhận được từ, lấy được từ, tìm thấy nguồn gốc từto derive profit from…

Bạn đang xem: Derived là gì

: thu lợi tức từ…to derive pleasure from…

Xem thêm: Psu Là Gì – Nguồn Máy Tính

: tìm thấy niềm vui thích từ…

Xem thêm: Decision Là Gì – Nghĩa Của Từ Decision

nội động từ từ (đâu mà ra), chuyển hoá từ, bắt nguồn từwords that derive from Latin: những từ bắt nguồn từ tiếng La-tinh
dẫn xuấtderived algebra: đại số dẫn xuấtderived class: lớp dẫn xuấtderived complex: phức dẫn xuấtderived data: dữ liệu dẫn xuấtderived equation: phương trình dẫn xuấtderived field: trường dẫn xuấtderived field (with respect to a valuation): trường dẫn xuất (đối với một sự định giá)derived font: phông dẫn xuấtderived function: hàm dẫn xuấtderived functional: hàm tử dẫn xuấtderived functor: hàm tử dẫn xuấtderived group: nhóm dẫn xuấtderived karyotype: kiểu nhân dẫn xuấtderived module: môđun dẫn xuấtderived normal ring: vành chuẩn tắc dẫn xuấtderived quantity: đại lượng dẫn xuấtderived relation: quan hệ dẫn xuấtderived rule: quy tắc dẫn xuấtderived series: chuỗi dẫn xuấtderived set: tập hợp dẫn xuấtderived set: tập (hợp) dẫn xuấtderived type: kiểu dẫn xuấtderived unit: đơn vị dẫn xuấtsuy raLĩnh vực: toán & tinđược suy raderived circuitmạch nhánhderived circuitmạch rẽderived currentdòng điện nhánhderived currentdòng điện rẽderived energynăng lượng dẫn suấtderived fossilhóa đá phát sinhderived fuelnhiên liệu dẫn suấtderived proteinprotein dẫn suất

*

*

*

adj.

formed or developed from something else; not original; “the belief that classes and organizations are secondary and derived”- John Dewey

English Synonym and Antonym Dictionary

derives|derived|derivingsyn.: acquire gain get obtain receive secure

Chuyên mục: Hỏi Đáp