2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Tính từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Kỹ thuật chung4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /dɪˈpɛndənt/

Thông dụng

Cách viết khác dependant

Danh từ

Người phụ thuộc vào người khác Người dưới, người hầu Người sống dựa vào người khác; người nhà (sống dựa vào lao động chính) Người được bảo hộ, người được che chở

Tính từ

Phụ thuộc, lệ thuộca dependent countrynước phụ thuộcdependent variable(toán học) biến số phụ thuộc, cái biến phụ thuộc Dựa vào, ỷ vàoto be dependent on someonedựa vào ai mà sống Nghiệnnghiện rượuto be dependent on alcohol

Chuyên ngành

Toán & tin

phụ thuộcalgebraically dependent phụ thuộc đại sốlincarly dependent phụ thuộc tuyến tính

Kỹ thuật chung

lệ thuộcdependent variablebiến sô lệ thuộc phụ thuộcalgebraically dependentphụ thuộc đại sốcode dependent systemhệ phụ thuộc mãcode-dependent systemhệ thống mã phụ thuộcCODIL (contextdependent information language)ngôn ngữ thông tin phụ thuộc ngữ cảnhcomputer dependentphụ thuộc máy tínhcomputer dependent languagengôn ngữ phụ thuộc máycomputer dependent languagengôn ngữ phụ thuộc máy tínhcontext dependentphụ thuộc ngữ cảnhdependent codemã phụ thuộcdependent equationsphương trình phụ thuộcdependent eventbiến cố phụ thuộcdependent exchangetổng đài phụ thuộcdependent failuresự cố phụ thuộcdependent logic unitthiết bị logic phụ thuộcdependent ofphụ thuộc vàodependent segmentđoạn phụ thuộcdependent stationtrạm phụ thuộcdependent system of heating supplyhệ thống cấp nhiệt phụ thuộcdependent variablebiến phụ thuộcDevice Dependent Graphics Layer (DDGL)lớp đồ họa phụ thuộc thiết bịdirect dependent segmentđoạn phụ thuộc trực tiếpfast path dependent regionvùng phụ thuộc đường truyền nhanhFDC frame dependent control modechế độ điều khiển phụ thuộc khungframe-dependent control mode (FDC)chế độ điều khiển phụ thuộc khunglinearly dependentphụ thuộc tuyến tínhLow Cost Fibre-Physical Medium Dependent (LCF-PMD)Sợi quang chi phí thấp-Phụ thuộc môi trường vật lýmachine dependentphụ thuộc vào máymachine dependent systemhệ phụ thuộc máy tínhmachine-dependentphụ thuộc máymachine-dependent (a-no)phụ thuộc vào máyMDI (mediumdependent interface)giao diện phụ thuộc môi trườngMedium Dependent Interface (MDI)giao diện phụ thuộc môi trườngPair Physical Medium Dependent (FDDI) (TP-PMD)Phụ thuộc môi trường vật lý của đôi dây xoắn (FDDI)Physical Medium Dependent (FDDI) (PMD)Phụ thuộc môi trường vật lý (FDDI)Polarization dependent Loss (PDL)suy hao phụ thuộc phân cựcpressure dependentphụ thuộc áp lựcpressure dependentphụ thuộc áp suấtsequential dependent segmentđoạn phụ thuộc tuần tựsite-dependentphụ thuộc vào vị trí (lắp đặt)software-dependentphụ thuộc phần mềmSub-Network Dependent Convergence Function (SNDCF)chức năng hội tụ phụ thuộc mạng conSUB-Network Dependent Convergence Protocol (SNDCP)giao thức hội tụ phụ thuộc mạng contemperature-dependentphụ thuộc nhiệt độtemperature-dependent resistorđiện trở phụ thuộc nhiệt độtime-dependentphụ thuộc thời gianUser-Dependent Call Connection Delay (UCCD)trễ kết nối cuộc gọi phụ thuộc thuê baovoltage dependent resistorđiện trở phụ thuộc điện ápvoltage-dependent resistorđiển trở phụ thuộc điện áp

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveabased , clinging , counting on , debased , defenseless , humbled , immature , indigent , inferior , lesser , minor , poor , reliant , relying on , secondary , subordinate , tied to apron strings , under , under thumb , unsustaining , vulnerable , accessory to , ancillary , appurtenant , conditional , controlled by , counting , depending , incidental to , liable to , provisory , reckoning , regulated by , relative , relying , subject to , subservient , susceptible , sustained by , trusting , under control of , conditioned , contingent , subject , collateral , child , helpless , minion , provisional , sequacious , vassal , ward nouncharge , ward

Từ trái nghĩa

adjectiveindependent , mature , strong , unreliant , free , unconditioned

Chuyên mục: Hỏi Đáp