Bạn đang xem: Defend là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Ngoại động từ 1.2.1 Chia động từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Tham khảo

Ngoại động từ

defend ngoại động từ /dɪ.ˈfɛnd/

Che chở, bảo vệ, phòng thủ, chống giữ. to defend somebody against something — bảo vệ ai khỏi bị vật gì làm hại Biện hộ, bào chữa, cãi cho (ai). Chia động từ

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to defend Phân từ hiện tại defending Phân từ quá khứ defended Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại defend defend hoặc defendest¹ defends hoặc defendeth¹ defend defend defend Quá khứ defended defended hoặc defendedst¹ defended defended defended defended Tương lai will/shall² defend will/shall defend hoặc wilt/shalt¹ defend will/shall defend will/shall defend will/shall defend will/shall defend Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại defend defend hoặc defendest¹ defend defend defend defend Quá khứ defended defended defended defended defended defended Tương lai were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — defend — let’s defend defend —

Xem thêm: Occur Là Gì

Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ

defend nội động từ /dɪ.ˈfɛnd/

Là luật sư bào chữa. Chia động từ
defend
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to defend Phân từ hiện tại defending Phân từ quá khứ defended Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại defend defend hoặc defendest¹ defends hoặc defendeth¹ defend defend defend Quá khứ defended defended hoặc defendedst¹ defended defended defended defended Tương lai will/shall² defend will/shall defend hoặc wilt/shalt¹ defend will/shall defend will/shall defend will/shall defend will/shall defend Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại defend defend hoặc defendest¹ defend defend defend defend Quá khứ defended defended defended defended defended defended Tương lai were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend were to defend hoặc should defend Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — defend — let’s defend defend —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng thienmaonline.vnệt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://thienmaonline.vn/w/index.php?title=defend&oldid=1822985”

Xem thêm: Measles Là Gì – Measles Fact Sheet Thông Tin Về Bệnh Sởi

Thể loại: Mục từ tiếng AnhNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từ

Chuyên mục: Hỏi Đáp