Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Decent là gì

*
*
*

decent

*

decent /”di:snt/ tính từ hợp với khuôn phép đứng đắn, đoan trang, tề chỉnh lịch sự, tao nhã kha khá, tươm tấta decent dinner: bữa ăn tươm tấta decent income: số tiền thu nhập kha khá (thông tục) tử tế, tốtthat”s very decent of you to come: anh đến chơi thật tử tế quáa decent fellow: người tử tế đứng đắn(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) hiền, không nghiêm khắc

*

Xem thêm: Luxury Là Gì – Nghĩa Của Từ Luxury Trong Tiếng Việt

*

*

decent

Từ điển Collocation

decent adj.

1 good/acceptable

VERBS be, look The pub looked decent enough.

ADV. really, very | perfectly | half/halfway, pretty, quite We had trouble finding a hotel that was halfway decent. | enough

PREP. to My uncle has been pretty decent to me.

2 honest/respectable

VERBS be

ADV. very | perfectly, thoroughly

PHRASES do the decent thing I think the minister should do the decent thing and resign.

Từ điển WordNet

adj.

conforming to conventions of sexual behavior; “speech in this circle, if not always decent, never became lewd”- George Santayanadecently clothed

are you decent?

observing conventional sexual mores in speech or behavior or dress

a modest neckline in her dress

though one of her shoulder straps had slipped down, she was perfectly decent by current standards

adv.

Xem thêm: iuu là gì

English Slang Dictionary

excellent; really nice:“That car is really decent!”

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: adequate correct fit proper respectable right suitableant.: coarse indecent vulgar

Chuyên mục: Hỏi Đáp