Tài trợ bằng nợ (tiếng Anh: Debt Financing) là hình thức huy động vốn của công ty bằng cách phát hành các công cụ nợ và bán cho các nhà đầu tư.

Bạn đang xem: Debt financing là gì

Tài trợ bằng nợ

Khái niệm

Tài trợ bằng nợ trong tiếng Anh là Debt Financing.

Tài trợbằng nợ được sử dụng khi một công ty cần có tiền cho vốn lưu động hoặc chi phí vốn bằng cách bán các công cụ nợ cho các cá nhân và các nhà đầu tư tổ chức. Các cá nhân hoặc tổ chức cho doanh nghiệp vay tiền trở thành chủ nợ của doanh nghiệp và nhận được lời hứa hẹn rằng tiền gốc và lãi cho khoản nợ sẽ được hoàn trả.

Một cách khác để tăng vốn trong thị trường nợ là phát hành cổ phiếu trong đợt chào bán công khai, gọi là tài trợ bằng vốn chủ sở hữu.

Khi một công ty cần tiền, nó có thể lựa chọn trong ba phương thức chính để nhận được tài trợ: vốn chủ sở hữu, nợ hoặc kết hợp cả hai. Vốn chủ sở hữu đại diện cho một cổ phần sở hữu trong công ty. Nó cung cấp cho cổ đông quyền được nhận về một phần thu nhập trong tương lai của công ty, nhưng không cần phải được hoàn trả lại.

Nếu công ty phá sản, cổ đông là những người cuối cùng được chia tiền. Một cách khác mà một công ty có thể thực hiện để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của mình là phát hành nợ – một quá trình được gọi là tài trợ bằng nợ.

Xem thêm: Free Là Gì – Nghĩa Của Từ Free

Tài trợ bằng nợ xảy ra khi một công ty bán các công cụ thu nhập cố định như trái phiếu cho các nhà đầu tư để có được khoản vốn cần thiết cho việc phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Khi một công ty phát hành trái phiếu, các nhà đầu tư mua trái phiếu là những người cho vay, họ có thể là nhà đầu tư cá nhân hoặc nhà đầu tư tổ chức. Tiền gốc của khoản vay đầu tư phải được trả lại vào một thời điểm đã thỏa thuận trong tương lai. Nếu công ty phá sản, người cho vay có quyền ưu tiên cao hơn đối với mọi tài sản thanh lí so với cổ đông.

Lãi suất của tài trợ bằng nợ

Một số nhà đầu tư vào nợ chỉ quan tâm đến sự an toàn cho khoản tiền gốc, trong khi những người khác muốn thu về lợi nhuận dưới dạng tiền lãi. Mức lãi suất được xác định bởi lãi suất thị trường và uy tín của người đi vay. Lãi suất cao hơn ngụ ý nguy cơ vỡ nợ lớn hơn và mức độ rủi ro cao hơn.

Lãi suất cao hơn giúp bù đắp cho người vay về rủi ro gia tăng. Ngoài việc trả lãi, tài trợ bằng nợ thường đòi hỏi người vay phải tuân thủ một số quy tắc liên quan đến hiệu quả tài chính. Những quy tắc này được gọi là giao ước.

Tài trợ bằng nợ có thể khó để đạt được, nhưng đối với nhiều công ty, nó cung cấp tiền với chi phí ở mức thấp hơn so với tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường có lãi suất thấp.

Xem thêm: Game Fps Là Gì – Fps Là Gì Fps Cao Hay Thấp Tốt Hơn

Một lợi ích nữa cho việc vay nợ là tiền lãi của khoản nợ được khấu trừ thuế. Tuy nhiên, việc gia tăng quá nhiều nợ có thể làm tăng chi phí vốn, làm giảm giá trị hiện tại của công ty.

Chuyên mục: Hỏi Đáp