2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3.1 Y học3.2 Kỹ thuật chung4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /deθ/

Thông dụng

Danh từ

Sự chết; cái chếtnatural deathsự chết tự nhiêna violent deathcái chết bất đắc kỳ tửto be at death”s doorsắp chết, kề miệng lỗto be in the jaws of deathtrong tay thần chếtwounded to deathbị tử thươngtired to deathmệt chết đượcto put to deathgiếtto catch one”s death of coldcảm lạnh chếtthis will be the death of mecái đó làm tôi chết mấtdeath penaltyán tử hìnhdeath anniversarykỷ niệm ngày mất, ngày giỗdeath certificategiấy khai tửdeath rowkhu xà lim tử tù Sự tiêu tan, sự tan vỡ, sự kết liễu, sự chấm dứtthe death of one”s hopessự tiêu tan hy vọngthe death of one”s planssự tan vỡ kế hoạch

Cấu trúc từ

to be death on…(thông tục) thạo bắn (thú, chim…); thạo, giỏi, cừ (về cái gì…)Yêu thiết tha, yêu say đắm, yêu mê mệt (cái gì…) to be in at the deathđược mục kích cái chết của con cáo (săn cáo)(nghĩa bóng) được mục kích sự sụp đổ của một công cuộc better a glorious death than a shameful life(tục ngữ) thà chết vinh còn hơn sống nhục to cling (hold on) like grim deathbám không rời, bám chặtBám một cách tuyệt vọng death is the grand leveller(tục ngữ) chết thì ai cũng như ai death pays all debts death quits all scores death squares all accountschết là hết nợ to meet one”s deathXem meet to snatch someone from the jaws of deathXem snatch sudden deathcái chết bất thình lình(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rượu rất nặng; uýtky rẻ tiền to tickle to deathlàm chết cười to the deathcho đến chết, cho đến hơi thở cuối cùngto fight to the death for communismchiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho chủ nghĩa cộng sản

Chuyên ngành

Y học

sự chết, tử vong

Kỹ thuật chung

sự chết

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounafterlife , annihilation , bereavement , casualty , cessation , curtains * , darkness , decease , demise , departure , destruction , dissolution , downfall , dying , end , ending , eradication , eternal rest , euthanasia , exit , expiration , extermination , extinction , fatality , finis , finish , grave , grim reaper * , heaven , loss , mortality , necrosis , obliteration , oblivion , paradise , parting , passing , passing over , quietus , release , repose , ruin , ruination , silence , sleep , termination , tomb , rest , ante-mortem , bane , biolysis , crossbones , curtains , decay , decedent , dirge , doom , euthanasia (an easy death).associated-words: eschatology , euthanasian , fatal , funeral , grim reaper , inextremis , mort , murder , necrolatry , necrologist , necrology , necromancy , necrophobia , obit , obitual , passage , placebo , post-mortem , posthumous , requiem , thanatology , thanatophobia , thanatopsis

Từ trái nghĩa

nounbeing , birth , entity , existence , life , living

Chuyên mục: Hỏi Đáp