Dart là ngôn ngữ được phát triển bởi Google, và phiên bản hiện tại của Dart là: Dart 2.4.0

Tại sao Flutter lại sử dụng Dart?

Như đã nói ở trên, Dart được phát triển bởi Google, và Flutter cũng vậy. Google muốn viết (phát triển) một ngôn ngữ mà nó cải tiến hơn Javascript và hỗ trợ cả 2 cách biên dịch là Just In Time (JIT) và Ahead Of Time (AOT):

Ahead Of Time (AOT): Với AOT thì trình biên dịch chuyển ngôn ngữ Dart thẳng sang Native Code giúp hiệu năng tốt nhất có thể (tức là khi chạy chương trình, nó sẽ biên dịch từ đầu đến cuối)Just In Time (JIT): Còn với JIT cho phép hot reloading hoạt động, giúp phát triển sản phẩm nhanh và tiện dụng hơn (được hiểu như việc debug trong ngôn ngữ khác là debug hàm nào chạy hàm đó thì ở đâynó sẽ viết đến đâu biên dịch ngay đến đấy)

*

Để học Flutter, chúng ta phải học Dart

– Dart là một ngôn ngữ thuần OOP (hướng đối tượng)

– Ngôn ngữ Dart giông giống Java, là cải tiến lên từ Javascript, cũng là hệ C nên cú pháp tương tự nhau (tương tự cả C#)

Để nắm được ngôn ngữ Dart, chúng ta phải làm quen và ghi nhớ một số CONCEPTS(khái niệm) quan trọng:

Do Dart là ngô ngữ thuần OOP nên tất cả những thứ bạn gán cho biến đều là object, mọi object đều là instance (thể hiện) của một class.Kể cả số, method (hàm) và null cũng đều là object. Tất cả các object đều kế thừa từ Object class.

Bạn đang xem: Dart là gì

Type của 1 variable (biến) là optional bởi vì Dart có thể tự suy ra type dựa trên giá trị truyền vào cho biến.Biến number được hiểu là kiểu int. Khi bạn muốn khai báo 1 variable mà type của nó không được xác định, hãy sử dụng type dynamicNhư các ngôn ngữ khác, Dart hỗ trợ generic type, ví dụ như List (1 danh sách kiểu số nguyên) hoặc List (1 danh sách các object mà type không xác định, Dart có thể chấp nhận mọi loại type).Dart hỗ trợ top-level function (giống như main()), đồng nghĩa bạn cso thể sử dụng hàm đó ở bất cứ đâu mà không cần thông qua tên class hay bất kì instance của class nào cả.Bạn cũng có thể tạo một hàm bên trong hàm (còn gọi là nested function hoặc local function).Tương tự Dart cũng hỗ trợ top-level variable.Không giống với Java, Dart không hỗ trợ public, protectedprivate. Nếu như identifier (tên biến, hàm,… ) bắt đầu với dấu gạch dưới ( _ ), thì nó private trong library của nó.Mỗi file .dart được coi là 1 library. Identifier có thể bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới ( _ ).

Xem thêm: Grit Là Gì – Nghĩa Của Từ Grit

Dart tools có thể báo cho bạn 2 loại vấn đề: warningerrors.

Xem thêm: Cia Là Gì – Cơ Quan Tình Báo Trung ương Hoa Kỳ

Một chương trình Dart cơ bản:

// Định nghĩa 1 hàm (function)printInteger(int aNumber) { print(“The number is $aNumber.”); // Print to console.}// Khi chương trình được excute, hàm main sẽ được thực thi đầu tiênmain() { var number = 42; // Khai báo và gán giá trị cho biến. printInteger(number); // Gọi hàm printInteger()}Một số keyword thường dùng trong Dart: link

Để tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ Dart và Flutter, mời các bạn đón đọc các bài viết tiếp theo.

Chuyên mục: Hỏi Đáp