Sản phẩm là một mặt hàng được sản xuất hoặc được tìm kiếm bởi doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nó là mặt hàng thực được bán trên thị trường. Một công ty thường bán nhiều loại sản phẩm khác nhau. Ví dụ: Coca-cola có khoảng 3500+ thương hiệu sản phẩm trong danh mục sản phẩm của mình. Những thương hiệu sản phẩm khác nhau còn được gọi là dòng sản phẩm. Kết hợp tất cả các dòng sản phẩm này tạo thành danh mục sản phẩm (product mix).

Bạn đang xem: Danh mục là gì

Mô tả danh mục sản phẩm trong Marketing

Danh mục sản phẩm, còn được gọi là phân loại sản phẩm, là tổng số dòng sản phẩm mà một công ty cung cấp cho khách hàng của mình. Dòng sản phẩm có thể có từ một đến nhiều dòng và công ty cũng có thể có nhiều sản phẩm thuộc cùng một dòng sản phẩm. Tất cả các dòng sản phẩm này khi được nhóm lại với nhau tạo thành danh mục sản phẩm của công ty.

Danh mục sản phẩm là một tập hợp con của marketing hỗn hợp (marketing mix) và là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của một công ty. Danh mục sản phẩm có những loại sau đây:

Chiều rộng danh mục sản phẩm:

Độ rộng của danh mục đề cập đến số lượng dòng/loại sản phẩm mà công ty phải cung cấp.

Ví dụ: Nếu một công ty chỉ sản xuất nước ngọt và nước trái cây, điều này có nghĩa là danh mục của nó có hai loại sản phẩm (theo chiều rộng). Coca-Cola kinh doanh nước trái cây, nước ngọt và nước khoáng và do đó danh mục sản phẩm của Coca-Cola có ba loại sản phẩm.

Chiều dài danh mục sản phẩm:

Độ dài của danh mục sản phẩm đề cập đến tổng số sản phẩm trong tất cả các loại sản phẩm của doanh nghiệp. Đó là nếu một công ty có 5 dòng sản phẩm và 10 sản phẩm mỗi dòng theo các dòng sản phẩm đó, thì độ dài của danh mục sẽ là 50 .

Chiều sâu danh mục sản phẩm:

Độ sâu của danh mục sản phẩm đề cập đến tổng số sản phẩm trong một dòng sản phẩm. Có thể có các biến thể trong các sản phẩm của cùng một dòng sản phẩm.

Ví dụ: Colgate có các biến thể khác nhau trong cùng một dòng sản phẩm như Colgate advanced, Colgate active salt, v.v.

Tính đồng nhất:

Tính đồng nhất của danh mục sản phẩm đề cập đến cách các sản phẩm được liên kết chặt chẽ với nhau. Ít sự khác biệt giữa các sản phẩm thì tính đồng nhất càng cao.

Xem thêm: Msvcp120.Dll Là Gì – Hướng Dẫn Sửa Lỗi Mfc120U

Ví dụ, một công ty kinh doanh các sản phẩm sữa thì có tính nhất quán hơn một công ty kinh doanh tất cả các loại thiết bị điện tử.

*

Danh mục sản phẩm và dòng sản phẩm

Một danh mục sản phẩm (product mix) là một tập hợp của tất cả sản phẩm công ty bán.

Tuy nhiên, dòng sản phẩm (product line) là một tập hợp con của danh mục sản phẩm. Một dòng sản phẩm liên quan đến một hạng mục sản phẩm độc nhất hoặc thương hiệu sản phẩm mà một công ty cung cấp.

Ví dụ, Patanjali kinh doanh các loại sản phẩm khác nhau bao gồm dầu gội, bột mì, kem đánh răng, v.v … Dầu gội, ở đây, tạo thành một dòng sản phẩm khác, bột cũng tạo thành một dòng sản phẩm khác, và kem đánh răng cũng vậy. Tuy nhiên, khi tất cả chúng được nhóm lại với nhau, chúng tạo thành một danh mục sản phẩm của Patanjali.

Ví dụ về danh mục sản phẩm

Coca-Cola có các thương hiệu sản phẩm như Minute Maid, Sprite, Fanta, Thumbs up, v.v … Chúng tạo thành chiều rộng của danh mục sản phẩm. Có tổng cộng 3500 sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu Coca-Cola. Chúng được xem như chiều dài của danh mục sản phẩm. Nước ép Minute Maid có các biến thể khác nhau như nước táo, trái cây hỗn hợp, v.v … Chúng tạo thành chiều sâu của dòng sản phẩm ‘Minute Maid’. Coca-Cola chủ yếu liên quan đến các sản phẩm đồ uống uống và do đó danh mục sản phẩm có tính đồng nhất cao.

Danh mục sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Tuổi đời công tyTình hình tài chínhLĩnh vực hoạt độngNhận diện thương hiệu, v.v.

Xem thêm: 2016 Là Năm Con Gì – Năm Sinh Con Tháng Nào Tốt Mệnh Gì

Nhiều công ty mới thành lập bắt đầu với chiều rộng, chiều dài, chiều sâu rất hạn chế và có tính nhất quán cao trong danh mục sản phẩm, trong khi các công ty có tình hình tài chính tốt đầu tư vào chiều rộng, dài, sâu và ít có tính nhất quán trong danh mục sản phẩm. Lĩnh vực hoạt động và độ nhận diện thương hiệu cũng ảnh hưởng đến danh mục sản phẩm của một công ty.

Chuyên mục: Hỏi Đáp