Thông báo về kế hoạch học tập và thi đối với người học, sinh viên bậc cao đẳng, đại học và sau đại học sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2021

đọc tiếp 9542

Về việc tạm ngừng đến Trường đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy để phòng chống dịch bệnh COVID-19

đọc tiếp 1634

Là một thành viên nòng cốt trong ĐHQG-HCM, Trường ĐH KHTN góp phần trong việc thực hiện và đạt mục tiêu trọng tâm của KHCL giai đoạn 2016 – 2020 của ĐHQG-HCM. Dựa trên tầm nhìn, sứ mạng, đặc điểm và thế mạnh của mình, Trường ĐH KHTN xác định mục tiêu KHCL 2016 – 2020 là trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn, cùng với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của ĐHQG-HCM phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình ĐHQG-HCM, góp phần thực hiện sứ mạng, nhiệm vụ của ĐHQG-HCM về đào tạo khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Bạn đang xem: đại học khoa học tự nhiên tiếng anh là gì

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hướng đến việc trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21.

Trường ĐH KHTN là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế; là nơi thực hiện những nghiên cứu khoa học đỉnh cao tạo ra các sản phẩm tinh hoa đáp ứng nhu cầu phát triển KHCN và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển thế giới.

Trường ĐH KHTN góp phần đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học, đội ngũ chuyên gia ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn; thông qua đào tạo, thực hiện những nghiên cứu khoa học đỉnh cao trong các lĩnh vực liên quan để tạo ra tri thức, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển thế giới; đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ cộng đồng

Triết lý giáo dục của Trường ĐH KHTN là học thuật, sáng tạo, phục vụ, vì người học và học tập suốt đời. Dựa trên triết lý giáo dục đó, Trường ĐH KHTN hướng đến các giá trị cơ bản sau đây:

– Vì sự phát triển toàn diện của người học.

– Đề cao tinh thần tự do học thuật, tính độc lập, sáng tạo.

Xem thêm: Manufacturer Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

– Chất lượng đào tạo, nghiên cứu là yếu tố quan tâm hàng đầu.

– Đoàn kết, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

– Chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý.

Xem thêm: Chung Cư Sunshine City – Cho Thuãª, Bã¡N CäƒN Hộ Chung Cæ° Sunshine City

– Gắn kết và phục vụ cộng đồng.

Chuyên mục: Hỏi Đáp