Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

customs

*

customs danh từ số nhiều thuế đánh vào hàng nhập từ nước ngoài vào; thuế nhập khẩu to pay customs on something: đóng thuế nhập khẩu cái gì cơ quan chính phủ thu sắc thuế này; hải quan The Customs have found heroin hidden in freight: Hải quan đã tìm ra hê rô in giấu trong lô hàng customs officer: cán bộ hải quan customs duty: thuế hải quan customs formalities: thủ tục hải quan a customs check/search: cuộc kiểm tra/khám xét của hải quan how long does it take to get through customs?: làm thủ tục hải quan mất bao lâu?
hải quancustoms agency: sở hải quancustoms and import duties: hải quan và thuế nhập khẩucustoms clearance: làm thủ tục hải quancustoms examination room: phòng kiểm tra hải quancustoms seal: niêm phong của hải quancustoms shed: phòng kiểm tra hải quancustoms station: trạm hải quanLĩnh vực: điệnthuế hải quancustoms clearancethông quancustoms unionliên hiệp thuế quaninternational customsthuế quan quốc tếhải quanapply to the customs: khai hải quanboard of customs: cục hải quanborder customs office: trạm hải quan cửa khẩubureau of customs: cục hải quanclear through customs: nộp thuế hải quancommission of customs: ty thuế vụ hải quancommunity customs: hải quan liên hợpcommunity customs: hải quan cộng đồngcustoms agreement: hiệp định hải quancustoms appraised value: giá trị ước tính của hải quancustoms area: khu vực hải quancustoms attorney: luật sư hải quancustoms authorities: các nhà chức trách hải quancustoms authorities: nhà chức trách hải quancustoms autonomy: quyền từ chủ hải quancustoms bill of lading: vận đơn hải quancustoms bills of entry: thông báo hải quancustoms boat: tàu hải quancustoms bond: giấy bảo đảm nợ thuế của hải quancustoms bonded warehouse: kho nợ thuế hải quancustoms boundary: biên giới hải quancustoms certificate: giấy chứng hải quancustoms clearance: thủ tục khai hải quancustoms clearance: giấy chứng ra cảng của hải quancustoms clearance-inwards: làm thủ tục hải quan khi tàu đếncustoms clearance-outwards: làm thủ tục hải quan khi tàu đicustoms clerk: nhân viên hải quancustoms code: bộ luật hải quancustoms confiscation: sự tịch thu của hải quancustoms convention: hiệp định hải quancustoms court: tòa án hải quancustoms debenture: giấy chứng nhận hoàn thuế hải quancustoms declaration: tờ khai hải quancustoms declaration: khai hải quancustoms declaration (form): tờ khai hải quancustoms deposit: tiền gửi của hải quancustoms depot: kho hàng hải quancustoms detention: sự giữ lại của hải quancustoms drawback: sự hoàn thuế hải quancustoms duty: thuế hải quancustoms duty (customs duties): thuế hải quancustoms entry: khai hải quancustoms examination: giám sát hải quancustoms fees: phí hải quancustoms fees on correspondence: phí kiểm tra thư tín của hải quancustoms formalities: thủ tục hải quancustoms free depot: kho miễn thuế hải quancustoms frontier: biên giới hải quancustoms gold unit: đơn vị vàng hải quancustoms head office: tổng cục hải quancustoms house: cục hải quancustoms import tariff: biểu thuế nhập khẩu hải quancustoms inspection: sự kiểm tra của hải quancustoms inspector: nhân viên kiểm tra hải quancustoms invoice: hóa đơn hải quancustoms laws: luật hải quan. customs manifest: tờ khai hải quancustoms nomenclature: phân loại biểu thuế hải quancustoms notice: thông báo hải quancustoms office: sở hải quancustoms officer: nhân viên hải quancustoms official: viên chức hải quancustoms organization: tổ chức hải quancustoms papers: giấy tờ hải quancustoms pass: giấy thông hành hải quancustoms permit: giấy phép hải quancustoms police: cảnh sát hải quancustoms praiser: viên giám định hải quancustoms preventive: nhân viên bắt buôn lậu hải quancustoms procedures: thủ tục hải quancustoms re-entry permit: giấy phép tái nhập khẩu của hải quancustoms receipt: biên lai hải quancustoms regime: chế độ hải quancustoms regulations: quy định hải quancustoms regulations: điều lệ hải quancustoms regulations: thể lệ hải quancustoms release: sự cho qua của hải quancustoms report: danh sách tàu vào cảng của hải quancustoms requirements: quy định hải quancustoms seal: dấu niêm phong của hải quancustoms station: trạm hải quancustoms statistics: thống kê hải quancustoms surveyor: thanh tra hải quancustoms tare: trọng lượng bì hải quancustoms territory: lãnh thổ hải quancustoms transit document: chứng từ quá cảnh hải quancustoms valuation: sự ước giá ở hải quancustoms valuation: giá trị ước tính của hải quancustoms value: giá tính thuế hải quancustoms warehouse: kho hải quancustoms wharf: bến tàu hải quandeclaration at the customs: việc khai hải quandeclare at the customs (to…): khai (hàng hóa) ở hải quandeclared value for customs: giá trị hàng khai hải quanexport customs entry: tờ khai hải quan xuất khẩufull capacity customs office: cục hải quan toàn năngplace of customs inspection: địa điểm khám xét của hải quanprocedure of customs: thủ tục khai hải quanreported at customs: khai hải quansingle customs document: chứng từ hải quan đơn nhấtsite of customs inspection: địa điểm khám xét của hải quansuperintendent of customs: viên giám sát hải quansurveyor of customs: giám sát viên hải quansurveyor of customs: người phụ trách kho hải quansurveyor of customs: người kiểm tra kho hải quansurveyor of customs: nhân viên kiểm tra hải quanbanking customsnhững tập quán của ngân hàngboard of customshội đồng quản trị quan thuếboard of customs and excisecục thuế quan và thuế hàng hóacommon customs tariffbiểu thuế quan chung (của thị trường chung Châu Âu)common customs tariffgiá biểu quan thuế chungcomplete customs unionđồng minh quan thuế hoàn toànconventional customsquan thuế truyền thốngcustoms (the…)hải quancustoms (the…)quan thuếcustoms agentđại lý thông quan o thuế quan, hải quan § international customs: thuế quan quốc tế

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): custom, customer, customs, accustom, customary, customarily

Chuyên mục: Hỏi Đáp