GIỚI THIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VĂN BẢN PHÁP LUẬT – QUY CHẾ DỊCH VỤ CÔNG TRA CỨU – THỐNG KÊ

Hỏi đápKhảo sátRSSSơ đồThư điện tử
*

Tiếng Anh

*

Cục SHTT có chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về SHTT; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bạn đang xem: Cục sở hữu trí tuệ tiếng anh là gì

– Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản nội bộ, văn bản cá biệt khác thuộc phạm vi quản lý của Cục; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành các quy định pháp luật của các hội trong lĩnh vực SHCN, đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức lấy ý kiến các hội về việc hoàn thiện các quy định của pháp luật và phát triển hoạt động SHTT.

– Tổ chức thực hiện việc xác lập quyền SHCN, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền SHCN và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Văn bằng bảo hộ quyền SHCN theo quy định của pháp luật.

– Quản lý hoạt động đại diện SHCN và hoạt động giám định SHCN trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các biện pháp trong lĩnh vực SHTT để triển khai việc quản lý và hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sáng kiến và đổi mới sáng tạo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực SHCN; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xác lập quyền SHCN của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tham gia giải quyết các tranh chấp về SHCN; cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, vi phạm pháp luật về SHCN.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật về SHTT; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng về SHTT.

Xem thêm: Vnu Là Gì – Giới Thiệu Về Đề Thi Vnu

– Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền SHCN theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh.

– Thực hiện hợp tác quốc tế về SHCN; tham gia đàm phán để ký kết gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế chung về SHTT; đề xuất xử lý các vấn đề tranh chấp quốc gia liên quan đến SHTT.

– Tổ chức và quản lý việc cung cấp các dịch vụ công về SHCN theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức nghiên cứu khoa học, thống kê về SHCN; tổng hợp, đánh giá, báo cáo về tình hình hoạt động bảo hộ quyền SHTT, đề xuất các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống SHTT và đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về SHTT.

17 đơn vị trực thuộc

Điều lệ quy định Cục SHTT có 17 đơn vị trực thuộc (giảm 04 đơn vị so với Điều lệ Tổ chức và hoạt động cũ), gồm: Văn phòng Cục, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đăng ký, Phòng Pháp chế và Chính sách, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại, Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Cục SHTT tại Đà Nẵng, Trung tâm Thẩm định Sáng chế, Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp, Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu, Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế, Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ, Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp, Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn.

Xem thêm: Bệnh lã¢y qua ä‘æ°á»ng tã¬nh dục ( sti là gì ?

Các Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Hỏi Đáp