Chia động từ

Bạn đang xem: Crisp là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to crisp
crisping
crisped
crispcrisp hoặc crispest¹crisps hoặc crispeth¹crispcrispcrisp
crispedcrisped hoặc crispedst¹crispedcrispedcrispedcrisped
will/shall² crispwill/shall crisp hoặc wilt/shalt¹ crispwill/shall crispwill/shall crispwill/shall crispwill/shall crisp
crispcrisp hoặc crispest¹crispcrispcrispcrisp
crispedcrispedcrispedcrispedcrispedcrisped
were to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crisp
crisplet’s crispcrisp

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Shop House Là Gì – đặc điểm Căn Hộ Shophouse Là Gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to crisp
crisping
crisped
crispcrisp hoặc crispest¹crisps hoặc crispeth¹crispcrispcrisp
crispedcrisped hoặc crispedst¹crispedcrispedcrispedcrisped
will/shall² crispwill/shall crisp hoặc wilt/shalt¹ crispwill/shall crispwill/shall crispwill/shall crispwill/shall crisp
crispcrisp hoặc crispest¹crispcrispcrispcrisp
crispedcrispedcrispedcrispedcrispedcrisped
were to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crispwere to crisp hoặc should crisp
crisplet’s crispcrisp

Xem thêm: Banquet Là Gì – Tìm Hiểu Banquet Server Trong Khách Sạn

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp