Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

coverage

*

coverage /”kʌvəridʤ/
danh từ vùng được gộp vào; số lượng được gôm ào sự theo dõi để điện tin tức về (báo chí)

*

 khoảng đo

*

 khoảng quét

*

 lớp bảo vệ

*

 sự phủ sónghemispherical coverage: sự phủ sóng bán cầuspot beam coverage: sự phủ sóng bằmg chùm điểm

*

 sự quét

*

 vùng hoạt động

*

 vùng phổ sóngLĩnh vực: hóa học & vật liệu

*

 cự ly tác dụngLĩnh vực: điện lạnh

*

 độ phủdegree of coverage: mật độ phủ sóng

*

 độ quétLĩnh vực: đo lường & điều khiển

*

 khoảng bao quátLĩnh vực: xây dựng

*

 sự bao quát

*

 tầm tác dụng

*

 vùng tác dụngarea coverage

*

 phạm vi bao quátarea coverage

*

 vùng bao quátcoverage area

*

 vùng được bao phủcoverage area

*

 vùng phủ sóngcoverage area (of a space station)

*

 vùng của trạm không giancoverage extent

*

 giới hạn lớp đối tượngcoverage overlap

*

 vùng chungcoverage overlap

*

 vùng trùng lặpcoverage presentation

*

 sự trình bày độ mởcoverage probability

*

 xác suất bao phủearth coverage antenna

*

 ăng ten bao phủ toàn trái đấteffective coverage range

*

 vùng bao phủ hiệu dụngfrequency coverage

*

 mức quét tần sốglobal coverage

*

 tầm phủ sóng toàn cầuhemispherical coverage

*

 vùng phủ sóng bán cầuindex coverage

*

 lớp chỉ sốink coverage

*

 mức phủ mựcink coverage

*

 mực trải mựcinterstice coverage

*

 hành lang mùlive coverage

*

 vùng phủ sóng trực tiếpnetwork coverage

*

 khoảng phủ sóngnetwork coverage

*

 lớp đối tượng mạngnetwork coverage

*

 vùng phủ sóng của đàinetwork coverage

*

 vùng phủ sóng của mạngprimary coverage area

*

 vùng dịch vụ chínhsatellite coverage area

*

 vùng bao phủ của vệ tinh

*

 độ bao phủ (của đài truyền hình…)

*

 hạng mục bảo hiểm

*

 lượng khán thính giả

*

 mức bảo hiểm

*

 phạm vi bảo hiểmextended coverage: phạm vi bảo hiểm mở rộng

*

 phạm vi đạt tới (của quảng cáo…)

*

 vùng phủ sóngadditional coverage

*

 sự bảo hiểm thêmaggregate cost of coverage

*

 tổng giá trị nhận bảo hiểmasset coverage

*

 mức đảm bảo trả nợ bằng tài sảnblanket coverage

*

 mức phủ sóng (của truyền thanh hoặc truyền hình)bond interest coverage

*

 mức bảo chứng lãi cổ phiếucommodity coverage

*

 phạm vi hàng hóacoverage rate

*

 mức (tiền) bảo chứngcoverage ratio

*

 tỉ suất năng lực trả nợcoverage suspension

*

 sự đình chỉ bảo hiểmdebt service coverage ratio

*

 tỉ suất bảo đảm trả nợdeficit coverage

*

 bù đắp lỗexcess coverage

*

 bảo hiểm vượt mứcextended coverage endorsement

*

 bổ ước mở rộngextended coverage endorsement

*

 triển hạn bảo hiểmfixed charge coverage

*

 mức bảo chứng phí cố địnhfull coverage

*

 sự đảm nhận bảo hiểm hoàn toàngap in coverage

*

 sự bảo hiểm không đủgeographic coverage

*

 phạm vi địa lýimport-export coverage

*

 tỉ lệ xuất bù nhập. import-export coverage

*

 tỷ lệ xuất bù nhậpincome coverage

*

 hệ số thu nhập trả nợinsurance coverage

*

 phạm vi bảo hiểmmarket coverage

*

 mức (che) phủ thị trườngmarket coverage

*

 sự bao phủ thị trườngoverall market price coverage

*

 mức bảo đảm giá cả trên toàn thị trườngpartial coverage

*

 trả bồi thường một phầnpreferred dividend coverage

*

 mức bảo đảm trả cổ tức ưu đãisales coverage

*

 mức bao phủ thị trườngsales coverage

*

 phạm vi tiêu thụ

o   sự che phủ; tầm ảnh hưởng, cự ly tác dụng

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

COVERAGE

Phạm vi bảo hiểmSự bảo vệ trong một đơn bảo hiểm. Trong bảo hiểm tài sản, phạm vi bảo hiểm liệt kê các rủi ro được bảo hiểm, tài sản được bảo hiểm, địa điểm được bảo hiểm, các cá nhân được bảo hiểm và các hạn mức bồi thường. Trong bảo hiểm nhân thọ, phạm vi bảo hiểm chính là số tiền bảo hiểm trả trong trường hợp người được bảo hiểm còn sống và trong trường hợp người được bảo hiểm chết.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cover, coverage, covering, cover, uncover, undercover, uncovered

Xem thêm: insurance coverage, reporting, reportage

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

coverage

Từ điển Collocation

coverage noun

ADJ. considerable, extensive, massive There”s been massive television coverage of the World Cup. | comprehensive, full | detailed, in-depth | wide, widespread | national, international, worldwide | limited | media, news, newspaper, press, radio, television/TV The television company was given a special award for its news coverage.

Bạn đang xem: Coverage là gì

Xem thêm: Timekeeping Là Gì – Mấy Bài đọc Phục Vụ ôn Thi Eilts

Xem thêm: Offer Là Gì – Nghĩa Của Từ Offer

| live There”s live coverage of the match on BBC1. | exclusive

VERB + COVERAGE give sth, provide (sth with) The minister”s resignation was given widespread coverage. | attract, get, have, receive The wedding had wide press coverage.

COVERAGE + VERB focus on sth Media coverage of the march focused on the few fights that broke out.

Từ điển WordNet

n.

the total amount and type of insurance carried; insurance coveragethe extent to which something is covered

the dictionary”s coverage of standard English is excellent

the news as presented by reporters for newspapers or radio or television; reporting, reportage

they accused the paper of biased coverage of race relations

Bloomberg Financial Glossary

保额|承保范围保额;承保范围
See: Fixed-charge coverage

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: insurance coverage reportage reporting

Chuyên mục: Hỏi Đáp