Trong các văn bản luật và tài chính, giao ước (tiếng Anh: Covenant) là một lời hứa trong một giao kèo, hoặc bất kì một thỏa thuận nợ chính thức nào khác, rằng một số hoạt động nhất định sẽ hoặc sẽ không được thực hiện.

*

Giao ước

Khái niệm

Giao ước hay còn gọi là khế ước, giao kèo và thỏa hiệp, trong tiếng Anh là Covenant.

Bạn đang xem: Covenant là gì

Các giao ước trong tài chính thường là các điều khoản trong hợp đồng tài chính, chẳng hạn như các qui định giới hạn người đi vay có thể được vay thêm trong các văn bản cho vay hay ấn phẩm trái phiếu.

Các giao ước thường được bên cho vay đưa ra để bảo vệ họ khỏi những người đi vay không hoàn thành nghĩa vụ nợ gây bất lợi cho chính họ và doanh nghiệp.

Giao ước hoạt động như thế nào

Các giao ước thường được biểu diễn bằng các tỉ lệ tài chính phải được duy trì, chẳng hạn như tỉ lệ nợ trên tài sản tối đa hoặc các tỉ lệ tương tự. Các giao ước có thể bao gồm từ thanh toán cổ tức tối thiểu đến số lượngnhân viên chủ chốt phải còn làm việc tại công ty.

Khi một giao ước bị phá vỡ, người cho vay có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nợ từ người vay.

Tổng quan có hai loại giao ước: giao ước phải thực hiện và giao ước không được thực hiện.

Giao ước phải thực hiện

Một giao ước phải thực hiện hay giao ước chấp hành là một điều khoản trong hợp đồng cho vay đòi hỏi người vay phải thực hiện các hành động cụ thể. Ví dụ yêu cầu duy trì mức bảo hiểm đầy đủ, yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán cho người cho vay, tuân thủ luật pháp hiện hành và duy trì sổ sách kế toán cùng xếp hạng tín dụng phù hợp.

Xem thêm: Fluorescent Là Gì – Nghĩa Của Từ Fluorescent Trong Tiếng Việt

Vi phạm giao ước phải thực hiện thường dẫn đến việc mất khả năng trả nợ hoàn toàn. Một số hợp đồng cho vay có thể có các điều khoản cho phép người vay thời gian ân hạn để khắc phục các vi phạm. Nếu không được khắc phục, các chủ nợ có quyền thông báo phá sản và yêu cầu người đi vay trả ngay tiền gốc và tất cả các khoản lãi tích lũy.

Giao ước không được thực hiện

Các giao ước không được thực hiện được đưa ra để khiến người vay kiềm chế những hành động có thể làm suy giảm dòng tín dụng và khả năng trả nợ hiện tại. Các hình thức phổ biến nhất của các giao ước không được thực hiện là người vay phải duy trì các tỉ lệ tài chính kể từ ngày lập báo cáo tài chính. Hay hầu hết các thỏa thuận cho vay đều yêu cầu tỉ lệ tổng nợ trên tổng thu nhập không vượt quá một con số nhất định, đảm bảo công ty không có nhiều khoản nợ vượt quá khả năng chi trả.

Một giao ước không được thực hiện phổ biến khác là tỉ lệ bảo hiểm lãi suất, tỉ lệnày cho biếtthu nhập trước lãi vay và thuế(EBIT) phải lớn hơn tỉ lệ thanh toán lãi theo một số lần nhất định. Sử dụng tỉ lệ này để kiểm tra người đi vay đảm bảo rằng người đó tạo ra đủ thu nhập để trả lãi.

Các ý chính

– Các giao ước có trong các hợp đồng tài chính như các ấn phẩm trái phiếu, đưa ra các qui định nhất định được hoặc không được thực hiện.

– Các giao ước là các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lí và nếu bên còn lại vi phạm sẽ phải bồi thường.

Xem thêm: Sua Loi Windows Media Player Encountered A Problem While Playing The File

– Các giao ước cho phép được gọi là giao ước phải thực hiện và các giao ước hạn chế được gọi là các giao ước không được thực hiện.

Chuyên mục: Hỏi Đáp