Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Coupling là gì

*
*
*

coupling

*

coupling /”kʌpliɳ/ danh từ sự nối; sự hợp lại vật nối, móc nối; chỗ nối (toa xe lửa, các bộ phận trong mây) (điện học) sự mắc, sự nối, cách mắc
o cơ cấu nối ghép – Một cơ cấu dùng để nối hai bộ phận. – Một ống kim loại gắn đoạn cuối của một ống, ví dụ ống khoan hoặc ống chống bằng mối hàn hoặc bằng ren. – Đoạn cuối có đường kính rộng của cần hút, có đường ren trong để tiếp nhận bắt vào có đường ren ngoài của một cần hút khác. o sự liên kết; sự ghép đôi; bộ liên kết, khớp nối, đầu nối có ren trong § box coupling : hộp nối § casing coupling : đầu nối ống chống có ren trong § claw coupling : bộ liên kết móc § die coupling : cái chụp cứu kẹt (khoan) § disengaging coupling : khớp nhả, bộ liên kết kiểu nhả § drill pipe coupling : đầu nối cần khoan § flange coupling : khớp bích § flexible coupling : khớp nối trục mềm, khớp trục đàn hồi § friction coupling : khớp (ly hợp) ma sát § goose neck coupling : bộ nối hình cổ ngỗng § hand-tight coupling : bộ nối xiết bằng tay § hose coupling : khớp nối ống mềm § hydrautic coupling : sự ghép thủy lực § loose coupling : sự liên kết không chắc; khớp tự do § pipe coupling : sự nối ống; đầu nối ống (cần khoan) § plain coupling : sự liên kết đơn giản § plate coupling : sự liên kết tấm mỏng § quick coupling : sự ráp nối nhanh § right and left coupling : ống nối hai bên § rope coupling : sự nối bằng cáp § star coupling : sự liên kết hình sao § tight coupling : sự liên kết chặt; khớp nối chắc § yielding coupling : đầu nối mềm (co giãn được)

*

Xem thêm: Yêu Cầu Tiếng Anh Là Gì

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

coupling

Từ điển WordNet

Xem thêm: Perinatal Là Gì

n.

n.

a small indefinite number

he”s coming for a couple of days

(physics) something joined by two equal and opposite forces that act along parallel lines

v.

Chuyên mục: Hỏi Đáp