Câu 25: Khái niệm, chức năng, tác dụng và cơ sở hiến pháp của B/L? (20d)

Khái niệm:

Là một chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do người chuyên chở hoặc đại diện của họ cấp cho người gửi hàng sau khi đã xếp hàng lên tàu hoặc sau khi đã nhận hàng để xếp.

Bạn đang xem: Cor là gì

Vận đơn có 3 chức năng chính:

Vận đơn là bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận lên tàu với số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa để vận chuyển hàng từ cảng gửi đến cảng trả hàng. Như vậy vận đơn là biên lai nhận hàng của người chuyên chở cấp cho người gửi hàng.

Vận đơn gốc là chứng từ dùng để định đoạt và nhận hàng hay là chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa được ghi trong vận đơn.

Vận đơn đường biển là bằng chứng xác nhận hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển đã được ký kết.

Tác dụng của vận đơn:

Là cơ sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ giữa người xếp hàng, nhận hàng và người chuyên chở.

Là căn cứ để khai báo Hải quan và làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Là căn cứ để nhận hàng và xác định số lượng hàng hóa người bán gửi cho người mua.

Cùng với các chứng từ khác của hàng hóa lập thành bộ chứng từ thanh toán tiền hàng.

Là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ khiếu nại người bảo hiểm và những người có liên quan khác.

Được sử dụng làm chứng từ cầm cố, mua bán, chuyển nhượng hàng hóa ghi trên vận đơn.

Người nhận hàng dùng bản vận đơn gốc cùng giấy tờ xác nhận cơ quan, hoặc giấy tờ xác nhận nhân thân của người ghi trên vận đơn để lấy Lệnh giao hàng từ Đại lý tàu. Đồng thời làm các thủ tục để tiến hành nhận hàng từ tàu hoặc nhận hàng tại kho của mình tùy theo điều kiện thoả thuận.

Cơ sở hiến pháp B/L:

Hàng hoá đã được nhận để xếp hoặc đã được xếp lên tàu.Biên lai thuyền phóCăn cứ vào bảng tổng hợp xếp hàng lên tàu ( General loading report)Trong trường hợp Mate’s Receipt có ghi chú ( vd: hàng hoá không tốt, bao bì, kí mã hiệu không đúng…) thì phải có thêm thư bảo đảm của người gửi hàng.Câu 26: Các nhà vận tải biển có thể cấp những loại BL gì? Phân biệt sự khác nhau giữa “ Shipped on board BL” và “ Received for shipment BL”? (15d)

* Căn cứ vào cách chuyển nhượng bao gồm:

+ Vận đơn đích danh (Straight B/L)

+ Vận đơn xuất trình hay vận đơn vô danh (To bearer B/L)

+ Vận đơn theo lệnh (To order B/L)

* Căn cứ vào tình hình xếp dỡ hàng hóa

+ Vận đơn đã xếp hàng (Shipped on board B/L)

+ Vận đơn nhận hàng để xếp (Received for shipment B/L)

* Căn cứ vào ghi chú của thuyền trưởng ghi trên vận đơn:+ Vận đơn hoàn hảo (Clean B/L)

+ Một vận đơn có ghi những khuyết tật của hàng hóa, container gọi là một vận đơn không hoàn hảo (Unclean B/L).

* Căn cứ vào hành trình vận chuyển hàng hóa.

+ Vận đơn đến thẳng (Direct B/L)

+ Vận đơn chở suốt (Through B/L)

+ Vận đơn vận tải liên hợp (Combined/Multimodal Transport B/L)

*Phân biệt:

+ Vận đơn đã xếp hàng (Shipped on board B/L)

Là vận đơn được cấp sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu. Người mua và ngân hàng thanh toán đều đòi hỏi xuất trình loại vận đơn này, vì đây là bằng chứng chứng minh người bán đã hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng.

Xem thêm: Tổng Cục Thống Kê Tiếng Anh Là Gì, Tất Cả Những Thông Tin Liên Quan Đến Gso

+ Vận đơn nhận hàng để xếp (Received for shipment B/L)

Là vận đơn được cấp trước khi hàng hóa được xếp lên tàu. Nếu thư tín dụng không quy định thì ngân hàng không chấp nhận vận đơn này.

Câu 27: COR là gì? Lập ở đâu? Nội dung chủ yếu? Lập COR dựa vào những thông tin cho trước? (20d)

Giấy chứng nhận hàng hư hỏng đổ vỡ (Cargo outtur n report – COR)

Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa, nếu thấy hàng bị hư hỏng, đổ vỡ thì các bên (tàu, cảng, giao nhận, kho hàng) cùng nhau lập biên bản về tình trạng của hàng hóa gọi là COR. Nó là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ khiếu nại hãng tàu hoặc cảng.

Lập ở đâu:

Biên bản hàng hóa tổn thất với tàu được thiết lập trong trường hợp khi có hàng hóa bị tổn thất ở trên tàu. Do vậy trong quá trình làm hàng, người kiểm tra hàng hóa phải luôn luôn có mặt ở hầm tàu và tại nơi đang tiến hành xếp dỡ cùng với mẫu biên bản có liên quan kèm theo.

Nội dung chủ yếu:

Phần đầu biên bản thể hiện tên chuyến tàu vận chuyển hàng hóa bị hư hỏng: Số vận đơn, ký mã hiệu, loại hàng, số hòm kiện hàng, số lượng hàng hóa bị hư hỏng, và thể hiện việc ký xác nhận của đại diện Cảng (thường là người kiểm tra hàng hóa, lập biên bản và đại diện tàu).

*

Câu 28: Empty Container Delivery Order là gì? Ai lập và cấp cho ai? Nội dung chủ yếu? (20d)

Lệnh giao vỏ container do đại lý hãng tàu ký phát, yêu cầu bộ phận quản lý container rỗng cấp vỏ container cho khách hàng để đóng hàng (đóng tại bãi hoặc kho riêng). Do đại lý hãng tàu kí phát cho khách hàng ( người gửi hàng).

Có 2 loại giao vỏ container:

– Lệnh cấp container rỗng có chỉ danh.

– Lệnh cấp container rỗng không chỉ danh.

*) Lệnh cấp container rỗng có chỉ danh: Là lệnh mà trên đó người vận chuyển container hoặc đại lý của họ yêu cầu bộ phận quản lý container rỗng cấp đích danh container số hiệu nào đó.

*) Lệnh cấp container rỗng không chỉ danh: Là lệnh trên đó người vận chuyển hoặc đại lý của họ không yêu cầu đích danh một container có số hiệu cụ thể (không ghi số hiệu container). Trên lệnh này người ta chỉ ghi loại container, chủ khai thác container.

Trong trường hợp là loại không chỉ danh thì mục số hiệu container sẽ được để trống. Bộ phận quản lý container xác định đúng loại container và giao cho khách hàng.

Khi tiến hành cấp container rỗng theo các lệnh có chỉ danh, nhiều khi cảng gặp khó khăn do phải dời dịch một số lượng lớn những container khác để lấy được một container đúng yêu cầu.

Một lệnh cấp container rỗng phải có các nội dung sau:

+ Tên khách hàng

+ Số hiệu container

+ Loại và kích cỡ

+ Chủ khai thác container

+ Bãi hạ container sau khi đóng hàng

Nếu là loại đích danh số hiệu container thì phải được giao đúng container đó.

Câu 29: COR và CSC là gì? Cơ sở lập CSC? Lập COR dựa vào các thông tin cho trước? (20d)

+ Giấy chứng nhận hàng hư hỏng đổ vỡ (Cargo outtur n report – COR)

Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa, nếu thấy hàng bị hư hỏng, đổ vỡ thì các bên (tàu, cảng, giao nhận, kho hàng) cùng nhau lập biên bản về tình trạng của hàng hóa gọi là COR. Nó là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ khiếu nại hãng tàu hoặc cảng.

Xem thêm: Nguyên Quán Là Gì – Wikipedia:bàn Tham Khảo/quê Quán

+ Phiếu thiếu hàng (Certificate of shorlanded cargo – CSC)

Khi hoàn thành vệc dỡ hàng nhập khẩu, nếu số lượng hàng hóa trên ROROC chênh lệch so với bản lược khai hàng hóa thì người nhận hàng phải yêu cầu lập biên bản hàng thừa thiếu. CSC là một biên bản được lập ra trên cơ sở của bản ROROC và Lược khai hàng hóa (Cargo Manifest).

Câu 30: D/O là gì? Tác dụng? Ai là người phát hành và nhận D/O? Khi phát hành D/O, đại lý cần kiểm tra và lưu giữ những giấy tờ gì? (20d)

Khái niệm:

Là chứng từ do đại lý lập theo mẫu. Số liệu trong Lệnh giao hàng phù hợp với số liệu trong Vận đơn gốc. Sau khi Người nhận hàng xuất trình Vận đơn gốc và giấy tờ theo quy định (giấy giới thiệu của cơ quan, giấy tờ tuỳ thân của người đến nhận lệnh giao hàng), Đại lý kiểm tra sau đó cấp phát lệnh cho người nhận hàng. Lệnh giao hàng thường được lập thành 03 bản để người nhận hàng tiến hành làm các thủ tục nhận hàng hóa: thủ tục Hải quan, kho cảng…

Ai kí phát và nhận:

D/O do đại lý ( agent) kí phát cho người nhận hàng ( consignee)

Khi phát hành D/O, đại lý cần kiểm tra và lưu giữ:

Vận đơn gốc hợp lệGiấy giới thiệu của cơ quan người nhận hàngCMND người nhận ( bản sao công chứng).Câu 31: ROROC là gì? Ý nghĩa? Lập ROROC? (30d)

Khái niệm + Ý nghĩa:

Sau khi hoàn thành việc xếp dỡ hàng hóa, nhân viên giao nhận cùng với đại diện của tàu ký một biên bản xác nhận hàng đã được giao nhận gọi là Biên bản kết toán giao nhận hàng với tàu. ROROC được lập trên cơ sở các tờ phơi giao nhận hàng theo từng máng tàu và theo từng ca, ngày làm hàng của tàu. Nó được dùng làm cơ sở để chứng minh thừa, thiếu hàng so với vận đơn khi tàu giao hàng. Trên cơ sở đó làm căn cứ khiếu nại hãng tàu hay người bán hàng

Chuyên mục: Hỏi Đáp