Vậy tại sao những kẻ cản đường chúng ta lại chú ý tới hắn? OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Bạn đang xem: Copycat là gì

Hunter went on Hunter went on to star in the comedy-drama Home for the Holidays and the thriller Copycat , both in 1995.

Rowling insisted only three Rowling insisted only three brands had been affected and said “All other reported cases have either been copycats or unsubstantiated claims.”

The copycat theory was first conceived by a criminologist in 1912 , after the London newspapers ” wall-to-wall coverage of the brutal crimes of Jack the Ripper in the late 1800s led to a wave of copycat rapes and murders throughout England .
Like many bunraku plays, it was adapted for kabuki, and it spawned many imitators—in fact, it and Like many bunraku plays, it was adapted for kabuki, and it spawned many imitators—in fact, it and similar plays reportedly caused so many real-life ” copycat ” suicides that the government banned shinju mono (plays about lovers” double suicides) in 1723. about lovers” double suicides) in 1723.
Đó không phải là những vi mạch bình thường OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Tuổi thơ tôi lớn lên với cảm giác hơi khác biệt một chútTôi trải qua tám tháng mỗi năm ở Washington DC trong một căn phòng khách sạn nho nhỏ OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Cám ơn ý tốt của anh mặc dù tôi ko thể nhận nó OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Em sẽ không ngủ chung giường với ta nếu em đã ngủ với hắn! OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
The iPod , which revolutionised the personal music-player market and spawned myriad copycat devices , was launched in 2002 and lay the foundations for the company “s success over the past decade .

It was likely you would copycat as many serial killers as possible to figure out who you are and what you liked. are and what you liked.

Xem thêm: Variance Là Gì – Phân Tích Trung Bình

Authorities in Kunming began searching out the copycats after pictures of one convincing replica were circulated on the web .

Cậu có thể nhìn tôi với ánh mắt phê phán đó nếu cậu muốn, nhưng tôi mặc kệ OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Chúng ta có thể ra một nơi nào đó… và nói riêng chuyện này được không? OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Ngài đã sẵn sàng trả phòng chưa, ngài Enslin? OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

For now , it seems that the reason behind the recent series of murder-suicides will remain unclear , but whether it “s the For now , it seems that the reason behind the recent series of murder-suicides will remain unclear , but whether it “s the economy , the season , gun availability or copycatting , it will be no simple task figuring out how to stop them . out how to stop them .
Nếu cậu không làm việc cho bất cứ chính phủ nào… chúng tôi biết, hoặc chúng tôi tìm… chúng tôi không tìm, cậu không thanh toán EVBNews EVBNews

Tìm 75 câu trong 5 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

nl.wiktionary.org, FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, EVBNews, OpenSubtitles2018.v3, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

copy machine copy protection copy-book copy-protected copybook copycat copying copying-ink copyist copyleft copyright copyright deposit copyright fingerprint copyright infringement copyright symbol

Xem thêm: 0377 Là Mạng Gì – Tìm Sim Viettel đầu 0377 đuôi 377

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp