Dịch Sang Tiếng Việt: conveyor //

*conveyor
– (Tech) băng truyền, máy truyền, băng tải
*Chuyên ngành kinh tế
-băng tải
-người chuyển nhượng tài sản
-người vận chuyển (hàng hóa)
-thiết bị chuyền tải
-thiết bị vận chuyển
*Chuyên ngành kỹ thuật
-băng chuyền
-băng chuyển
-băng tải
-băng truyền
-thiết bị vận chuyển
-vật dẫn điện
*Lĩnh vực: xây dựng
-máy tải
-thang lăn
-thiết bị chuyền tải
*Lĩnh vực: giao thông & vận tải
-thiết bị chuyên chở
-thiết bị chuyên tải

Cụm Từ Liên Quan :

Bạn đang xem: Conveyor là gì

aerial conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-vận tải (trên) cáp treo

air conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-băng tải khí nén

air conveyor system //

*Chuyên ngành kinh tế
-hệ thống vận chuyển bằng khí nén

apron conveyor //

*Chuyên ngành kinh tế
-thiết bị chuyền tải dạng phiến
*Chuyên ngành kỹ thuật
-băng tải tấm
*Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-băng tải kiểu khớp

archimedean screw conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-vít vận chuyển Acsimet
*Chuyên ngành kỹ thuật
-guồng xoắn
-vít tải

assembly conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-băng chuyển lắp ráp

automatic conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-băng tải tự động

bag conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: giao thông & vận tải
-băng chuyền bao
-băng chuyền hành lý
-băng chuyền túi
-băng tải bao bì
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-băng tải bao

car conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-băng xe con

carrying conveyor belt //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-nhánh chịu tải của băng truyền

casting conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-băng tải đúc

chip conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-băng tải phoi

close range conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-băng chuyển cự ly ngắn

coal inclined conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: điện
-băng tải than kiểu nghiêng

collecting conveyor //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-băng chuyền lắp ghép

conveyor belt //

*conveyor belt
* danh từ
– băng tải (chuyển hàng hóa ở phi trường)
*Chuyên ngành kỹ thuật
-băng chuyển
-băng tải
*Lĩnh vực: xây dựng
-băng vận chuyển
-cua roa vận chuyển
-đai chuyền
*Lĩnh vực: điện
-curoa băng tải

conveyor bridge //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-cầu vận chuyển

Xem thêm: Acrotray Là Gì – Vô Hiệu Hóa Adobe Acrotray

conveyor carrier //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-xe có băng chuyền

conveyor chain //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-xích băng chuyền
-xích chuyền tải
-xích nâng chuyển
-xích tải
*Lĩnh vực: xây dựng
-xích chuyền

conveyor dressing system //

*Chuyên ngành kinh tế
-hệ thống mổ súc vật bằng băng chuyển

conveyor drier //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-máy sấy (kiểu) băng tải

conveyor engine //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-mô tơ băng tải

conveyor for silvering //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-băng tải để mạ bạc
*Lĩnh vực: xây dựng
-băng chuyền để mạ bạc

conveyor for two-side grinding //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-băng chuyền để mài nhẵn hai mặt

conveyor freezing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: điện lạnh
-kết đông nhanh băng chuyền

conveyor freezing machine //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-hệ kết đông nhanh băng chuyền
-máy kết đông nhanh băng chuyền

conveyor freezing system //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-hệ kết đông nhanh băng chuyền
-máy kết đông nhanh băng chuyền

conveyor freezing tunnel //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: điện lạnh
-hầm kết đông băng chuyền

conveyor gallery under piles //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-lò chồng

conveyor line //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-đường băng tải

conveyor method of buildings prefabrication //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-sự xây dựng nhà theo dây chuyền

conveyor operator //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-thợ máy xếp tải

conveyor quick freezer //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-hệ kết đông nhanh băng chuyền
-máy kết đông nhanh băng chuyền

conveyor quick freezing machine //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: điện lạnh
-máy kết đông nhanh kiểu băng chuyền

conveyor quick freezing system //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-hệ kết đông nhanh băng chuyền
-máy kết đông nhanh băng chuyền

conveyor quick froster //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-hệ kết đông nhanh băng chuyền
-máy kết đông nhanh băng chuyền

Xem thêm: Băng Keo Tiếng Anh Là Gì, Băng Keo Trong Tiếng Anh Là Gì

Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha – Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên Ngành Kinh Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary

Chuyên mục: Hỏi Đáp