Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Continental là gì

*
*
*

continental

*

continental /,kɔnti”nentl/ tính từ (thuộc) lục địa, (thuộc) đại lụccontinental climate: khí hậu lục địa (thuộc) lục địa Châu âu (đối với nước Anh) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) các thuộc địa đấu tranh giành độc lập (trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập)I don”t care a continental (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tớ cóc cầnnot with a continental không đáng một xu
lục địacontinental archipelago: quần đảo lục địacontinental area: vùng lục địacontinental block: khối lục địacontinental climate: khí hậu lục địacontinental displacement: sự di chuyển lục địacontinental divide: đường phân thủy lục địacontinental drift: trôi lục địacontinental drift: sự trôi dạt lục địacontinental dune: cồn cát lục địacontinental geodetic data: số liệu trắc lục địacontinental glacier: sông băng lục địacontinental margin: rìa lục địacontinental plateau: cao nguyên lục địacontinental platform: nền lục địacontinental rain: mưa lục địacontinental rainfall: lượng mưa lục địacontinental region: miền lục địacontinental shelf: thềm lục địacontinental shelf placer: sa khoáng thềm lục địacontinental shield: khiên lục địacontinental slope: sườn lục địacontinental quiltđồ họa mật tiếpcontinental shelfchăn bôngcontinental shelfchăn lông vịtcontinental shelfmền bôngcontinental shelfmền chăncontinental shelf plainđồng bằng ẩncontinental shelf plainđồng bằng bị chôn vùi o (thuộc) lục địa § continental borderland : vùng ranh giới lục địa § continental drift : sự trôi lục địa § continental margin : rìa lục địa § continental offshore stratigraphic test : kiểm tra địa tầng ở ngoài lục địa § continental rise : khối nâng lục địa § continental shelf : thềm lục địa § continental slope : sườn lục địa

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): continent, continental, intercontinental

Xem thêm: Via Là Gì – Tài Khoản Clone Là Gì Trong Facebook

*

*

Xem thêm: 19/8 Là Ngày Gì

*

adj.

of or relating to or concerning the American colonies during and immediately after the American Revolutionary War

the Continental Army

the Continental Congress

of or relating to or characteristic of a continent

the continental divide

continental drift

being or concerning or limited to a continent especially the continents of North America or Europe

the continental United States

Chuyên mục: Hỏi Đáp