Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Conservative là gì

*
*
*

conservative

*

conservative /kən”sə:vətiv/ tính từ để giữ gìn, để duy trì, để bảo tồn, để bảo toàn bảo thủ, thủ cựuconservative views: quan điểm bảo thủthe Conversative party: đảng bảo thủ (Anh) thận trọng, dè dặt; vừa phải, phải chăngconservative estimate: sự ước lượng dè dặt danh từ người bảo thủ, người thủ cựu đảng viên đảng bảo thủ (Anh)
bảo toànconservative force: lực bảo toànconservative property: tính chất bảo toànconservative scattering: tán xạ bảo toànconservative system: hệ bảo toànLĩnh vực: xây dựngbảo thủconservative distillationchưng cất không phân hủyconservative distillationchưng cất trực tiếpconservative medicationtrị liệu bảo tồnconservative treatmentđiều trị duy trìngười bảo quảnngười bảo tồnngười giám hộconservative accountingkế toán thận trọngconservative buyingsự mua thận trọngconservative estimateđánh giá thận trọngconservative estimatesự đánh giá thận trọngconservative investmentđầu tư thận trọngconservativeworthvốn cổ đôngconservative policychính sách thận trọng

Xem thêm: Ransomware Wannacry Là Gì? Cách Phòng Chống Như Thế Nào? Virus Wanna Cry Là Gì

*

*

Xem thêm: Transmission Là Gì – Nghĩa Của Từ Transmission

*

conservative

Từ điển Collocation

conservative adj.

VERBS be | become | remain

ADV. deeply, extremely, highly, profoundly, very | increasingly | largely, predominantly | fairly, rather, relatively | basically, essentially She takes a basically conservative view of society. | generally | innately, instinctively, naturally the army”s innately conservative values | notoriously Banks are notoriously conservative about their dealings with clients. | traditionally a traditionally conservative profession | culturally, morally, politically, socially the culturally conservative world of commerce and industry

Chuyên mục: Hỏi Đáp