Công chức là cá nhân được tuyển dụng hoặc được bổ nhiệm vào ngạch và có chức vụ hoặc chức danh trong cơ quan có thẩm quyền.

Công chức là gì?Công chức tiếng Anh là gì? Các cụm từ liên quan về công chức tiếng Anh được viết như thế nào?Ví dụ thường được sử dụng về công chức tiếng Anh là gì?

Hiện tại, công chức tiếng Anh là gì? là một câu hỏi thắc mắc của chúng ta khi giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Theo đó, công chức được hiểu như thế nào? Có các cụm từ liên quan công chức tiếng Anh được viết ra sao? Và có các đoạn văn nào được sử dụng phổ biến với cụm từ này là gì?

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những thông tin cần thiết để giải đáp cho những câu hỏi trên.

Công chức là gì?

Công chức là cá nhân được tuyển dụng hoặc được bổ nhiệm vào ngạch và có chức vụ hoặc chức danh trong cơ quan có thẩm quyền thuộc Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức về chính trị xã hội tại cấp huyện, cấp tỉnh, trung ương hoặc cơ quan thuộc Quân đội nhân dân (không phải sỹ quan, công nhân quốc phòng,quân nhân chuyên nghiệp), đơn vị sự nghiệp công lập, được biên chế đồng thời hưởng lương từ ngân sách của nhà nước.

Công chức tiếng Anh là gì?

Công chức tiếng Anh là: Civil servant

Ngoài định nghĩa về công chức thì công chức tiếng Anh là gì? cũng được quan tâm, vậy công chức tiếng Anh là:

Civil servant is an individual who is recruited or appointed to a category and holds a position or title in a competent agency of the Communist Party of Vietnam, or a socio-political organization at the district, provincial or central level. or an agency of the People’s Army (other than an officer, a defense worker, a professional soldier), a public non-business unit, which is staffed and receives a salary from the state budget.

Các cụm từ liên quan về công chức tiếng Anh được viết như thế nào?

Các cụm từ liên quan về công chức tiếng Anh được viết như sau:

– Nhân viên trong nhà nước – tiếng Anh là:

– Công chức – tiếng Anh là: Civil servant

– Viên chức – tiếng Anh là: Officials

– Cán bộ – tiếng Anh là: Officer

– Tuyển dụng công chức – tiếng Anh là: Recruitment of civil servants

– Luật công chức – tiếng Anh là: Law on civil servants

– Hiệu trưởng – tiếng Anh là: Principal

– Chức danh – tiếng Anh là: Title

– Bổ nhiệm  – tiếng Anh là: Appoint

– Cơ quan hành chính – tiếng Anh là: Administrative agency

Ví dụ thường được sử dụng về công chức tiếng Anh là gì?

Đoạn văn thường được sử dụng về công chức tiếng Anh là:

– Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức – tiếng Anh là: Distinguishing cadres, civil servants and public employees

– 10 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức – tiếng Anh là: 10 new points for cadres, civil servants and public employees

– Lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính ra sao? – tiếng Anh là: How are salaries of cadres, civil servants and public employees calculated?

– Công chức là gì? khái niệm công chức được hiểu như thế nào? – tiếng Anh là: What is a civil servant? how is the concept of civil servants understood?

– Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức  – tiếng Anh là: Recruitment of civil servants and public employees

– Giáo viên là công chức hay viên chức – tiếng Anh là: Teachers are civil servants or officials

– Ví dụ về công chức – tiếng Anh là: Example of civil servants

– Hiệu trưởng là công chức hay viên chức – tiếng Anh là: Principals are civil servants or officers

– Những quy định mới công chức cần biết– tiếng Anh là: The new rules civil servants need to know

– Hệ thống văn bản pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức – tiếng Anh là: Legal documents system on cadres, civil servants and public employees

– Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức – tiếng Anh là: New regulations on quality assessment and grading of cadres, civil servants and public employees

– Thi tuyển công chức nhà nước – tiếng Anh là: Exam for public employees

– Điều kiện xét tuyển công chức, viên chức như thế nào? – tiếng Anh là: What are the conditions for selection of public servants and public employees?

Trên đây, là các thông tin chi tiết để giải đáp cho các vấn đề liên quan để giải đáp các câu hỏi về công chức tiếng Anh là gì? công chức được hiểu như thế nào? Có các cụm từ liên quan công chức tiếng Anh được viết ra sao? Và có các đoạn văn nào được sử dụng phổ biến với cụm từ này là gì?.

Trân trọng cảm ơn quý vị đã tham khảo bài viết trên!

Chuyên mục: Hỏi Đáp