Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên thienmaonline.vn thienmaonline.vn hoặc của thienmaonline.vn University Press hay của các nhà cấp phép.

Bạn đang xem: Condensed milk là gì

As fresh milk was expensive, poor households frequently used sweetened machine-skimmed condensed milk.
A major reason for the use of condensed milk in infant feeding was that in poor families machine-skimmed condensed milk was in general use in the household, particularly for tea-making.
In 1900, the only form of preserved milk for which separate particulars of imports were secured was condensed milk.
These figures are, of course, exclusive of the imports of condensed milk, milk produce, and milk otherwise preserved.
The working-class regard tinned fruit as a luxury, but condensed milk is recognised as an absolute necessity.
I am not thinking merely of butter, but of condensed milk, which is one of the important outlets for milk products in this country.
Imports of foreign condensed milk were equivalent to 58,800,000 gallons of fresh milk, of which over 50,000,000 gallons represented separated condensed milk.

*

Xem thêm: Tiền Lệ Pháp Là Gì – Cho Ví Dụ Về Tiền Lệ Pháp Ở Việt Nam

someone who works to protect the environment from the damaging effects of human activity

Về việc này

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của thienmaonline.vn thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thienmaonline.vn English thienmaonline.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Pubg Là Gì – Chơi Game Pubg Như Thế Nào

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp