Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Compile là gì

*
*
*

compile

*

compile /kəm”pail/ ngoại động từ biên soạn, sưu tập tài liệu
biên dịchclean compile: biên dịch không lỗicompile duration: thời khoảng biên dịchcompile duration: thời gian biên dịchcompile phase: pha biên dịchcompile time: thời gian biên dịchcompile time array: mảng thời gian biên dịchbiên soạncompile hour: giờ biên soạncompile time: thời gian biên soạndịchclean compile: biên dịch không lỗicompile (vs): biên dịchcompile duration: thời khoảng biên dịchcompile duration: thời gian biên dịchcompile duration: khoảng thời gian dịchcompile phase: pha biên dịchcompile time: thời gian biên dịchcompile time array: mảng thời gian biên dịchkết hợplậptập hợpthông dịchLĩnh vực: xây dựngbiên vẽsưu tậpbiên soạnsưu tầm tài liệucompile and run timethời gian biên dịch và vận hành

*

Xem thêm: Hijacking Là Gì – Domain Nguy Hiểm Như Thế Nào

*

*

v.

use a computer program to translate source code written in a particular programming language into computer-readable machine code that can be executed

Xem thêm: Ot4 Là Gì – Ot4 Là File Gì Phần Mềm & Cách Mở File

Microsoft Computer Dictionary

vb. To translate all the source code of a program from a high-level language into object code prior to execution of the program. Object code is executable machine code or a variation of machine code. More generally, compiling is sometimes used to describe translating any high-level symbolic description into a lower-level symbolic or machine-readable format. A program that performs this task is known as a compiler. See also compiler (definition 2), compile time, high-level language, machine code, source code. Compare interpret.

English Synonym and Antonym Dictionary

compiles|compiled|compilingsyn.: accumulate assemble collect gather store up

Chuyên mục: Hỏi Đáp