Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Compatible là gì

*
*
*

compatible

*

compatible /kəm”pætəbl/ tính từ (+ with) hợp, thích hợp, tương hợp
phù hợpthích hợpcompatible single sideband system: hệ thống có dải băng thích hợpLĩnh vực: y họctương hợpcompatible colour television system: hệ thống tương hợp truyền hình màucompatible monophonic reception: sự thu âm đơn tương hợpcompatible monophonic signal: tín hiệu âm đơn tương hợpcompatible single sideband system: hệ thống có dải băng tương hợpcompatible single sideband-CSSB: dải bên duy nhất tương hợpNon-Backward compatible (NBC)khả năng tương thích không theo hướng nghịchUniversal Compiler FORTRAN compatible Tương thích với trình biên dịch FORTRAN vạn năngbackward compatibletương thích ngượccompatible (a-no)tương thíchcompatible (e.g. AT-compatible)máy tương thíchcompatible color television systemhệ thống truyền hình màu tương thíchcompatible computermáy tính tương thíchcompatible devicesthiết bị tương tíchcompatible eventscác biến cố tương thíchcompatible eventscác biến số tương thíchcompatible integrated circuitmạch tích hợp tương thíchcompatible monophonic signaltín hiệu âm đơn tương thíchcompatible operating systemhệ điều hành tương thíchcompatible operating systemhệ vận hành tương thíchcompatible operationphép toán tương thíchcompatible single-sideband systemhệ thống dải đơn tương thíchcompatible theorieslý thuyết tương thíchcompatible thin film circuitmạch hàng mỏng tương thíchcompatible typekiểu tương thíchcompatible typescác kiểu tương thíchhợpthích hợptương hợp (với)compatible computermáy tính tương thíchcompatible softwarephần mềm tương thích

*

Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Ba đường Trung Tuyến Là Gì

*

*

compatible

Từ điển Collocation

compatible adj.

VERBS be, seem

ADV. highly, very | entirely, fully, perfectly, quite, totally, wholly three different, yet entirely compatible programs | directly | hardly | logically, sexually, technologically

PREP. with The theory does not seem compatible with his other ideas.

Từ điển WordNet

Xem thêm: 0916 Là Mạng Gì – Bạn đã Biết Hay Chưa

adj.

able to exist and perform in harmonious or agreeable combination

a compatible married couple

her deeds were compatible with her ideology

capable of being used with or connected to other devices or components without modificationcapable of forming a homogeneous mixture that neither separates nor is altered by chemical interaction

Chuyên mục: Hỏi Đáp