Bạn đang xem: Communist là gì

Bản đồ những quốc gia tuyên bố/từng tuyên bố là nhà nước cộng sản theo chủ nghĩa Marx–Lenin hay tư tưởng Mao Trạch Đông (thời gian tuyên bố có thể khác nhau)

Đấu tranh giai cấp Ý thức giai cấp Xã hội không giai cấp Tập thể lãnh đạo Sở hữu chung Công xã Xã hội cộng sản Liên kết tự do Làm theo năng lực,
hưởng theo nhu cầu Kinh tế quà tặng Chủ nghĩa quốc tế vô sản Xã hội không nhà nước Công nhân tự quản Cách mạng thế giới

Nhà nước cộng sản Đảng cộng sản Cách mạng cộng sản Biểu tượng cộng sản Lịch sử chủ nghĩa cộng sản

Vô chính phủ Hội đồng Tây Âu Trung Quốc Chủ thể Cánh tả Lenin Marx Marx-Lenin Chủ nghĩa Mao Chủ nghĩa Marx–Lenin–Mao Chủ nghĩa Trotsky Tiền Marx Nguyên thủy Tôn giáo Thiên Chúa giáo Hồi giáo Dân tộc National-Bolshethienmaonline.vnst Thế giới Danh sách các hệ tư tưởng cộng sản

Xem thêm: Insight Là Gì – 3 Cách định Nghĩa Về Insight

Liên đoàn những người cộng sản Đệ Nhất Quốc tế Đệ Nhị Quốc tế Đệ Tam Quốc tế Đệ Tứ Quốc tế

Thomas More Tommaso Campanella Henri de Saint Simon Charles Fourier Robert Owen Karl Marx Friedrich Engels Pyotr Kropotkin Vladimir Ilyich Lenin Rosa Luxemburg Antonie Pannekoek Iosif thienmaonline.vnssarionothienmaonline.vnch Stalin Lev Dathienmaonline.vndothienmaonline.vnch Trotsky György Lukács Nikolai Ivanothienmaonline.vnch Bukharin Amadeo Bordiga Hồ Chí Minh Antonio Gramsci Josip Broz Tito Farabundo Martí Mao Trạch Đông José Carlos Mariátegui Đặng Tiểu Bình Enver Hoxha Kim Nhật Thành Fidel Castro Che Guevara Enrico Berlinguer

Colombia Kerala Triều Tiên Peru Philippines Ba Lan Nga Sumatra thienmaonline.vnệt Nam Danh sách các đảng cộng sản

Chủ nghĩa vô chính phủ Chủ nghĩa chống tư bản Chủ nghĩa chống cộng Các vụ thảm sát chống Cộng sản Chủ nghĩa thế giới thứ ba Các vụ thảm sát dưới chế độ Cộng sản Chiến tranh Lạnh Chủ nghĩa cộng đồng Phê phán điều lệ đảng cộng sản Chính trị cánh tả Danh sách các đảng cộng sản Giai cấp mới New Left Khủng hoảng đỏ thứ nhất Khủng hoảng đỏ Chủ nghĩa xã hội Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa Kinh tế xã hội chủ nghĩa Chủ nghĩa công đoàn

Nhà nước cộng sản (tiếng Anh: communist state hay Marxist–Leninist state) là nhà nước được quản lý bởi một đảng, theo chủ nghĩa Marx–Lenin, với hướng tiến lên chủ nghĩa cộng sản.[cần dẫn nguồn ]

Có một số trường hợp nhà nước cộng sản hoạt động kết hợp với các tổ chức phi chính trị như công đoàn, ủy ban thường trực hay dân chủ trực tiếp.[1][2][3][4][5] Thuật ngữ “nhà nước cộng sản” được các sử gia, nhà nghiên cứu và truyền thông phương Tây sử dụng. Tuy nhiên, trái ngược với phương Tây, các quốc gia cộng sản này không sử dụng thuật ngữ đó mà tự gọi mình là một hệ thống xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.[6][7][8][9]

Nhà nước cộng sản thông thường chỉ được quản lý bởi một đảng với bộ máy chính quyền của nó, các đảng phái khác có thể cùng tồn tại trong nhà nước đó, nhưng chúng bị kiểm soát bởi đảng chủ chốt. Các đảng chủ chốt ở đây thường là theo chủ nghĩa Mác – Lênin (hoặc đôi khi là tư tưởng Mao Trạch Đông ở Trung Quốc), với mục tiêu là đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhà nước cộng sản được chủ nghĩa Marx coi là nền chuyên chính vô sản của giai cấp công nhân, nơi mà giai cấp này làm chủ. Đối ngược lại với đó là chủ nghĩa tư bản, nơi giai cấp tư sản nắm quyền quyết định.

Tham khảo

Xem thêm: Give Out Là Gì – Cách Sử Dụng Give Out Trong Tiếng Anh

^ Sloan, Pat (1937). “Sothienmaonline.vnet democracy”.   |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp); ||ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp) ^ Farber, Samuel (1992). “Before Stalinism: The Rise and Fall of Sothienmaonline.vnet Democracy”.   |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp); ||ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp) ^ Getzler, Israel (2002). “Kronstadt 1917-1921: The Fate of a Sothienmaonline.vnet Democracy”. Cambridge University Press.   |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp); ||ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp) ^ Webb, Sidney; Beatrice Webb (1935). “Sothienmaonline.vnet communism: a new cithienmaonline.vnlisation?”.   |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp); ||ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp) ^ Busky, Donald F. (20 tháng 7 năm 2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger. tr. 9. ISBN 978-0275968861. In a modern sense of the word, communism refers to the ideology of Marxism-Leninism.   ^ Wilczynski, J. (2008). The Economics of Socialism after World War Two: 1945-1990. Aldine Transaction. tr. 21. ISBN 978-0202362281. Contrary to Western usage, these countries describe themselves as “Socialist” (not “Communist”). The second stage (Marx”s “higher phase”), or “Communism” is to be marked by an age of plenty, distribution according to needs (not work), the absence of money and the market mechanism, the disappearance of the last vestiges of capitalism and the ultimate “whithering away” of the State.   ^ Steele, Dathienmaonline.vnd Ramsay (tháng 9 năm 1999). From Marx to Mises: Post Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation. Open Court. tr. 45. ISBN 978-0875484495. Among Western journalists the term “Communist” came to refer exclusively to regimes and movements associated with the Communist International and its offspring: regimes which insisted that they were not communist but socialist, and movements which were barely communist in any sense at all.   ^ Rosser, Mariana V. and J Barkley Jr. (23 tháng 7 năm 2003). Comparative Economics in a Transforming World Economy. MIT Press. tr. 14. ISBN 978-0262182348. Ironically, the ideological father of communism, Karl Marx, claimed that communism entailed the withering away of the state. The dictatorship of the proletariat was to be a strictly temporary phenomenon. Well aware of this, the Sothienmaonline.vnet Communists never claimed to have achieved communism, always labeling their own system socialist rather than communist and thienmaonline.vnewing their system as in transition to communism.   ^ Williams, Raymond (1983). “Socialism”. Keywords: A vocabulary of culture and society, rethienmaonline.vnsed edition. Oxford University Press. tr. 289. ISBN 0-19-520469-7. The decisive distinction between socialist and communist, as in one sense these terms are now ordinarily used, came with the renaming, in 1918, of the Russian Social-Democratic Labour Party (Bolshethienmaonline.vnks) as the All-Russian Communist Party (Bolshethienmaonline.vnks). From that time on, a distinction of socialist from communist, often with supporting definitions such as social democrat or democratic socialist, became widely current, although it is significant that all communist parties, in line with earlier usage, continued to describe themselves as socialist and dedicated to socialism.  

Chuyên mục: Hỏi Đáp