Bạn đang xem: Communicate là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Ngoại động từ 1.2.1 Chia động từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Tham khảo

Ngoại động từ

communicate ngoại động từ /kə.ˈmjuː.nə.ˌkeɪt/

Truyền; truyền đạt, thông tri. to communicate news — truyền tin to communicate a disease — truyền bệnh to communicate one”s enthusiasm to somebody — truyền nhiệt tình cho ai (Tôn giáo) Ban thánh thể (cho ai). Chia sẻ. to communicate something with somobody — chia sẻ cái gì với ai Giao tiếp. Chia động từ

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to communicate Phân từ hiện tại communicating Phân từ quá khứ communicated Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại communicate communicate hoặc communicatest¹ communicates hoặc communicateth¹ communicate communicate communicate Quá khứ communicated communicated hoặc communicatedst¹ communicated communicated communicated communicated Tương lai will/shall² communicate will/shall communicate hoặc wilt/shalt¹ communicate will/shall communicate will/shall communicate will/shall communicate will/shall communicate Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại communicate communicate hoặc communicatest¹ communicate communicate communicate communicate Quá khứ communicated communicated communicated communicated communicated communicated Tương lai were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — communicate — let’s communicate communicate —

Xem thêm: Canister Là Gì – Canister Trong Tiếng Tiếng Việt

Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ

communicate nội động từ /kə.ˈmjuː.nə.ˌkeɪt/

Giao thiệp, liên lạc. to communicate with somebody on the telephone — liên lạc với ai bằng dây nói Thông nhau. the two rooms communicate with each other — hai buồng thông nhau (Tôn giáo) Chịu lễ ban thánh thể. Chia động từ
communicate
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to communicate Phân từ hiện tại communicating Phân từ quá khứ communicated Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại communicate communicate hoặc communicatest¹ communicates hoặc communicateth¹ communicate communicate communicate Quá khứ communicated communicated hoặc communicatedst¹ communicated communicated communicated communicated Tương lai will/shall² communicate will/shall communicate hoặc wilt/shalt¹ communicate will/shall communicate will/shall communicate will/shall communicate will/shall communicate Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại communicate communicate hoặc communicatest¹ communicate communicate communicate communicate Quá khứ communicated communicated communicated communicated communicated communicated Tương lai were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — communicate — let’s communicate communicate —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=communicate&oldid=2010263”

Xem thêm: Bão Hòa Là Gì – Công Nghệ Hơi Nước Bão Hòa

Thể loại: Mục từ tiếng AnhNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từ

Chuyên mục: Hỏi Đáp