Tìm hiểu nước Mỹ – Who is the Commander in Chief of the military? | thienmaonline.vn Skip to content
HOMEHỌC QUA TV CBS NewsRT (RUSSIA TODAY)Bloomberg TVDWBBCSky News AustraliaChannel NewsAsiaNewsmaxHỌC QUA PODCASTS Word of the dayAP HeadlinesBBC Global NewsFox NewsBrexit means…Wall Street JournalReuters NewsCBS Evening NewsCBS This morning newsBusiness English6 Minute Grammar_BBC6 Minute Vocabulary_BBCThe English We Speak_BBCGrammar Girl TipsYou’re saying it wrongThe Economist RadioAll in the mindNatureThis American LifePlanet MoneyScience Weekly_The GuardianThe Hook UpLog in


(Loạt bài về thi nhập tịch Hoa Kỳ)

Ai là Tổng tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ?

Câu hỏi phỏng vấn:

🔊 Play

Who is the Commander in Chief of the military?(Ai là Tổng tư lệnh quân đội)

Đáp án:

🔊 Play

The President(Tổng thống)

 

Thông tin bổ sung:

🔊 Play

The Founding Fathers strongly believed in republican ideals. A republic is a government where a country’s political power comes from the citizens, not the rulers, and is put into use by representatives elected by the citizens. That is why they made the president the commander in chief.

Bạn đang xem: Commander in chief là gì

They wanted a civilian selected by the people. They did not want a professional military leader.

The president commands the armed forces, but Congress has the power to pay for the armed forces and declare war.

In 1973, many members of Congress believed that the president was misusing, or abusing his powers as commander in chief. They thought, that the president was ignoring the legislative branch, and not allowing the system of checks and balances to work. In response, Congress passed the War Powers Act.

The War Powers Act gave Congress a stronger voice in decisions about the use of US troops. President Richard Nixon vetoed this bill, but Congress overrode his veto.

Because we have a system of checks and balances, one branch of government is able to check the other branches.

Các Nhà lập quốc tin tưởng mạnh mẽ lý tưởng cộng hòa. Một nền cộng hòa là một chính phủ mà quyền lực chính trị của đất nước đến từ các công dân, không phải từ những người cai trị, và được các đại biểu do người dân bầu ra đưa vào sử dụng. Đó là lý do họ cho tổng thống làm tổng tư lệnh.

Họ muốn một người thuộc nhóm dân sự và do nhân dân chọn. Họ không muốn một lãnh đạo quân sự chuyên nghiệp. Tổng thống là người chỉ huy cho lực lượng vũ trang, nhưng Quốc hội có quyền trả lương cho lực lượng vũ trang và tuyên bố chiến tranh.

Vào năm 1973, nhiều thành viên Quốc hội cho rằng tổng thống đã lạm quyền hoặc lạm dụng quyền tổng tư lệnh của mình. Họ cho rằng tổng thống phớt lờ ngành lập pháp và không cho phép hệ thống kiểm soát và cân bằng hoạt động. Vì vậy, Quốc hội thông qua Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh.

Đạo Luật Quyền hạn Chiến tranh cho Quốc hội có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các quyết định về việc sử dụng quân đội Hoa Kỳ. Tổng thống Richard Nixon phủ quyết dự luật này, nhưng Quốc hội bác bỏ phủ quyết của ông.

Xem thêm: Reed Là Gì – Nghĩa Của Từ : Reed

Vì Hoa Kỳ áp dụng hệ thống kiểm soát và cân bằng, một ngành của chính phủ có thể kiểm tra các ngành khác.

100 civics questions quiz:

 

Hướng dẫn làm bài quiz:

Số câu hỏi: 10 câu bất kỳ trong tổng số 85 câu, sắp xếp không theo đúng trình tự câu hỏi trong Hướng dẫn của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ(USCIS).

Bạn có thể trả lời từng câu hỏi theo trình tự cho sẵn của bài quiz, hoặc kích chọn câu hỏi bạn muốn trong danh sách câu hỏi.

Kích đường link “Xem giải thích chi tiết tại đây ” trong phần đáp án để xem giải thích chi tiết về câu hỏi và câu trả lời.

Điểm đạt trên thienmaonline.vn: trả lời đúng ít nhất 8/10 câu hỏi. Bạn phải trả lời hết 10 câu hỏi để hoàn thành bài Quiz.

Điểm đạt trong phỏng vấn thực tế khi thi nhập tịch: bạn sẽ chỉ phải trả lời 10 câu bất kỳ, và chỉ cần trả lời đúng 6/10 câu hỏi bất kỳ đó là đạt.

Xem thêm: Pb Là Gì – Những điều Cần Biết Về Pb

Xem thêm hướng dẫn ở đây.

Chuyên mục: Hỏi Đáp