Chi cục thuế là tổ chức quản lý về thuế trực thuộc Cục thuế cấp tỉnh, chi cục thuế được đặt tại các quận, huyện, thị xã, thành phố. Người đứng đầu chi cục thuế có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về các hoạt động của chi cục thuế trên phạm vi mà họ được giao quyền và nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Cơ quan thuế tiếng anh là gì

Các cơ quan có thẩm quyền và nghĩa vụ về thuế trong bộ máy nhà nước được phân thành các cấp bập khác nhau, chi cục thuế là cấp bậc thấp nhất trong hệ thống này, để tìm hiểu kỹ hơn về chi cục thuế tiếng Anh là gì? Mời quý độc giả tham khảo chia sẻ của chúng tôi dưới đây:

Chi cục thuế là gì?

Chi cục thuế là tổ chức trực thuộc cơ quan nhà nước, có tư cách pháp nhân và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn về quản lý thuế tại khu vực theo sự phân công của Cục thuế, Tổng cục thuế.

Chi cục thuế là tổ chức quản lý về thuế trực thuộc Cục thuế cấp tỉnh, chi cục thuế được đặt tại các quận, huyện, thị xã, thành phố. Bộ máy chi cục thuế ở các cấp này được phân ra thành các đội thuế, tổ thuế, trạm thuế, các tổ chuyên môn thuế, tổ nghiệp vụ thuế, tùy thuộc vào số thu các mức khác nhau sẽ được chia thành các đội, các phòng ban với số lượng người khác nhau.

Người đứng đầu chi cục thuế có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về các hoạt động của chi cục thuế trên phạm vi mà họ được giao quyền và nhiệm vụ.

Chi cụ thuế tại quận, huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn do nhà nước quy định như thực hiện dự toán thu thuế hàng năm tại khu vực quản lý, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan đến thuế, thực hiện tuyên truyền giải thích pháp luật về thuế đến người dân, quản lý thông tin về thu thuế tại địa bàn…

Chi cục thuế tiếng Anh là gì?

Chi cục thuế tiếng AnhDistrict-level Tax Department.

Chi cục thuế trong tiếng Anh được dịch nghĩ như sau:

District-level Tax Departments are organizations attached to state agencies, have the legal person status and perform the powers and duties of tax administration in the area as assigned by the Tax Department and the General Department of Taxation.

District Tax Departments are tax administration organizations affiliated to the provincial Tax Department, the district tax office is located in districts, towns and cities. The tax department at these levels is divided into tax teams, tax groups, tax stations, tax professional teams, tax professional teams, depending on the different levels of revenue that will be divided into teams, Departments with different numbers of people.

Heads of district-level tax departments shall have directors and deputy-directors who are responsible for their operations within the scope of their delegated powers and duties.

Xem thêm: Hdrip Là Gì – So Sánh Hd Và Hdrip

Tax details in districts, towns and cities perform a number of tasks prescribed by the state, such as making annual tax revenue estimates in areas under the management and implementation of legislative documents. laws and other documents related to tax, propagandize and explain tax laws to people, manage information about tax collection in the area …

*

Cụm từ liên quan đến chi cục thuế tiếng Anh là gì?

– Tổng cục thuế có nghĩa tiếng Anh là General Department of Taxation.

– Cục thuế có nghĩa tiếng Anh là Department of Taxation.

– Chi cục trưởng có nghĩa tiếng Anh làHead of Department.

– Phó chi cục trưởng có nghĩa tiếng Anh làDeputy head.

– Đội kiểm tra thuế có nghĩa tiếng Anh làTax inspection team.

– Đội thanh tra thuế có nghĩa tiếng Anh là Tax inspection team.

Xem thêm: Creatinin Là Gì – định Lượng

– Đội kiểm tra nội bộ có nghĩa tiếng Anh là Internal inspection team.

Ví dụ cụm từ thường sử dụng chi cục thuế tiếng Anh viết như thế nào?

Dưới đây chúng tôi xin liệt kê một số cụm từ thường sử dụng chi cục thuế tiếng Anh như sau:

– Chi cục thuế thực hiện nhiệm vụ quyền hạn gì?- What powers does the District-level Tax Department perform?

– Kinh phí hoạt động của chi cục thuế có được từ đâu?– Where does the tax department’s operating budget come from?

– Chi cục thuế được tổ chức thành những cơ quan nào?– Which agencies are tax departments organized?

– Tại sao chi cục thuế lại có tư cách pháp nhân?– Why is the tax department having legal entity status?

– Điều kiện để trở thành Chi cục trưởng chi cục thuế?– Conditions for becoming a director of a tax department?

Chuyên mục: Hỏi Đáp