– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Là một và/hoặc một số cơ quan Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn các cơ quan sau: Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, có quyền cấp các giấy phép, phê duyệt, chấp thuận, xác nhận hoặc các giấy tờ tương tự khác liên quan đến hoạt động của Bên A hay Bên B và Dự Án;

Bạn đang xem: Cơ quan có thẩm quyền tiếng anh là gì

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Là một và/hoặc một số cơ quan Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn các cơ quan sau: Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, có quyền cấp các giấy phép, phê duyệt, chấp thuận, xác nhận hoặc các giấy tờ tương tự khác liên quan đến hoạt động của Bên A hay Bên B và Dự Án;
Phát hiện ngôn ngữKlingonQuốc Tế NgữTiếng AgiecbaigiăngTiếng AixơlenTiếng ArmeniaTiếng Ba LanTiếng Ba TưTiếng BosniaTiếng Bồ Ðào NhaTiếng Do TháiTiếng ExtôniaTiếng GeorgeTiếng GujaratTiếng HungariTiếng Hy LạpTiếng JavaTiếng KhmerTiếng LatviaTiếng LituaniTiếng Mông CổTiếng NgaTiếng RumaniTiếng SesothoTiếng SécTiếng UrduTiếng Uz-bécTiếng Xu-đăngTiếng YiddishTiếng ÝTiếng ZuluTiếng Ai-lenTiếng An-ba-niTiếng AnhTiếng Bantu (Ðông Phi)Tiếng BasqueTiếng Bengali (Ấn Ðộ)Tiếng BungaryTiếng BêlarútTiếng CatalanTiếng CebuanoTiếng ChichewaTiếng Creole ở HaitiTiếng CroatiaTiếng DravidianTiếng GaliciaTiếng HausaTiếng Hin-đi (Ấn Ðộ)Tiếng HmongTiếng Hà LanTiếng HànTiếng IgboTiếng IndonesiaTiếng KazakhTiếng LatinhTiếng LàoTiếng MacedoniaTiếng MalagasyTiếng MalayalamTiếng MaltaTiếng MaoriTiếng MarathiTiếng Mã LaiTiếng Na UyTiếng Nam PhiTiếng NepalTiếng NhậtTiếng PhilippinTiếng PhápTiếng Phần LanTiếng PunjabTiếng SlovakTiếng SloveniaTiếng TamilTiếng TeluguTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳTiếng Thụy ÐiểnTiếng TrungTiếng Tây Ban NhaTiếng UkrainaTiếng ViệtTiếng Xéc-biTiếng Xứ WaleTiếng YorubaTiếng Ðan MạchTiếng ÐứcTiếng ÝTiếng Ả-rậpKlingonQuốc Tế NgữTiếng AgiecbaigiăngTiếng AixơlenTiếng ArmeniaTiếng Ba LanTiếng Ba TưTiếng BosniaTiếng Bồ Ðào NhaTiếng Do TháiTiếng ExtôniaTiếng GeorgeTiếng GujaratTiếng HungariTiếng Hy LạpTiếng JavaTiếng KhmerTiếng LatviaTiếng LituaniTiếng Mông CổTiếng NgaTiếng RumaniTiếng SesothoTiếng SécTiếng UrduTiếng Uz-bécTiếng Xu-đăngTiếng YiddishTiếng ÝTiếng ZuluTiếng Ai-lenTiếng An-ba-niTiếng AnhTiếng Bantu (Ðông Phi)Tiếng BasqueTiếng Bengali (Ấn Ðộ)Tiếng BungaryTiếng BêlarútTiếng CatalanTiếng CebuanoTiếng ChichewaTiếng Creole ở HaitiTiếng CroatiaTiếng DravidianTiếng GaliciaTiếng HausaTiếng Hin-đi (Ấn Ðộ)Tiếng HmongTiếng Hà LanTiếng HànTiếng IgboTiếng IndonesiaTiếng KazakhTiếng LatinhTiếng LàoTiếng MacedoniaTiếng MalagasyTiếng MalayalamTiếng MaltaTiếng MaoriTiếng MarathiTiếng Mã LaiTiếng Na UyTiếng Nam PhiTiếng NepalTiếng NhậtTiếng PhilippinTiếng PhápTiếng Phần LanTiếng PunjabTiếng SlovakTiếng SloveniaTiếng TamilTiếng TeluguTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳTiếng Thụy ÐiểnTiếng TrungTiếng Tây Ban NhaTiếng UkrainaTiếng ViệtTiếng Xéc-biTiếng Xứ WaleTiếng YorubaTiếng Ðan MạchTiếng ÐứcTiếng ÝTiếng Ả-rậpTừ:-
Sang:-
Kết quả (Tiếng Anh) 1:
Sao chép!

Xem thêm: Mic Là Gì

-The competent State agencies: one and/or several State agencies, including but not limited to the following: the Government, the ministries concerned, provincial people”s Committee or the city, planning and investment, the province or the city, Department of architectural planning, Department of constructionThe Department of natural resources and the environment, have the right to grant the licence, approval, approve, endorse or other similar documents related to activities of party A or party B and project;
đang được dịch, vui lòng đợi..

*

Kết quả (Tiếng Anh) 2:
Sao chép!

Xem thêm: Gland Là Gì

– State agencies have jurisdiction: A and / or a number of state agencies, including but not limited to the following agencies: the Government, the ministries concerned, the provincial People”s Committee or the City Department of Planning and Investment province or city, the Department of Planning and Architecture, Construction, Department of Natural Resources and Environment, has the right to grant the license, approval, approve, certify or equivalent document other self-related activities of Party A or Party B and Projects;

Chuyên mục: Hỏi Đáp