Bảo hiểm xã hội sẽ được chia làm 02 loại là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi loại sẽ có những chế độ và quy định tương ứng khác nhau.

Bạn đang xem: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếng anh là gì

Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là một chính sách an sinh xã hội của nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, đây là một chính sách nhằm bảo đảm, bù đắp một phần thu nhập thực tế của người lao động khi mất thu nhập đối với các trường hợp nghỉ việc, thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội sẽ được chia làm 02 loại là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội tiếng Anh là gì?

Bảo hiểm xã hội tiếng Anh là: Social insurance

Ngoài ra bảo hiểm xã hội tiếng Anh định nghĩa như sau:

Social insurance is a social security policy of the state to protect the interests of employees, this is a policy to ensure and offset a part of an employee’s real income when losing income. for cases of leave of work, maternity, sickness, labor accident, occupational disease, end of working age or death, on the basis of contribution to the social insurance fund.

Một số từ ngữ liên quan khi nhắc đến bảo hiểm xã hội tiếng Anh?

Trong hoạt động thường ngày, Khi bàn đến bảo hiểm xã hội tiếng Anh thì hay được mọi người sử dụng, nhắc đến một số cụm từ liên quan như:

– Health insurance được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Bảo hiểm y tế.

– Sick được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: ốm đau

– Maternity được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: thai sản

– Voluntary social insurance được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Life insurance được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Bảo hiểm nhân thọ.

Xem thêm: Openwrt Là Gì – Thay Thế Firmware Cho Router Wifi Bằng Openwrt

– Compulsory social insurance được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Accident insurance được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Bảo hiểm tai nạn.

– Retire được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: hưu trí

– Survivorship được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: tử tuất

– Unemployment insurance được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Bảo hiểm thất nghiệp.

– Base salary được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: mức lương cơ sở

– Employer được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: người sử dụng lao động

– Workers được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Người lao động

Social insurance 1 time được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Bảo hiểm xã hội một lần

– Social insurance agencies được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Cơ quan bảo hiểm xã hội

Ví dụ về bảo hiểm xã hội tiếng Anh

Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ về bảo hiểm xã hội tiếng Anh để Khách hàng tham khảo:

Example 1:

If the voluntary social insurance has only 2 benefits, the survivorship and the retirement benefits, and the compulsory social insurance, besides the 02 benefits like the voluntary social insurance, there are still many. benefits such as maternity, sickness, convalescence, labor accident, occupational disease, unemployment …

Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là:

Ví dụ 1: Nếu bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có duy nhất 02 chế độ là chế độ tử tuất và chế độ hưu trí, còn Bảo hiểm xã hội bắt buộc ngoài 02 chế độ như chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện thì còn rất nhiều chế độ như thai sản, ốm đau, dưỡng sức, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp…

Example 2:

After receiving the maternity regime, within 30 days from the date of returning to work, but her health has not recovered, the female employee is entitled to a convalescence and health rehabilitation from 05 to 10 days. day depending on the case of normal birth or caesarean section.

With these days of convalescence, the employees still receive the salary, the daily convalescence rate is equal to 30% of the base salary.

Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là:

Ví dụ 2: Người lao động sau khi hưởng chế độ thai sản, trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày tùy trường hợp sinh thường hoặc sinh mổ.

Xem thêm: Philosophical Là Gì – Câu Trả Lời Hoàn Hảo Nhất Dành Cho Bạn

Với những ngày nghỉ dưỡng sức này thì người lao động vẫn được hưởng lương, mức hưởng dưỡng sức một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Chuyên mục: Hỏi Đáp