Citrix Virtual Apps and Desktops là các giải pháp ảo hóa cung cấp cho IT khả năng kiểm soát các máy ảo, ứng dụng, cấp phép và bảo mật đồng thời cung cấp truy cập ở mọi nơi, bất kỳ thiết bị nào.

Bạn đang xem: Citrix là gì

Citrix Virtual Apps and Desktops cho phép:

End user chạy các ứng dụng và máy tính để bàn độc lập với giao diện và hệ điều hành của thiết bị.Quản trị viên quản lý mạng và kiểm soát quyền truy cập từ các thiết bị được chọn hoặc từ tất cả các thiết bị.Quản trị viên quản lý toàn bộ mạng từ một trung tâm dữ liệu duy nhất.

Citrix Virtual Apps and Desktops chia sẻ kiến trúc thống nhất được gọi là FlexCast Management Architecture (FMA). Các tính năng chính của FMA là khả năng chạy nhiều phiên bản của Citrix Virtual Apps or Citrix Virtual Desktops từ một site duy nhất và cung cấp tích hợp.

Các thành phần chính của Citrix Virtual Apps and Desktops

Bài viết này hữu ích nhất nếu bạn mới sử dụng Citrix Virtual Apps and Desktops. Nếu bạn đang sử dụng XenApp 6.x hoặc phiên bản mởi hơi, hoặc XenDesktops 5.6 hoặc mới hơn, vui lòng xem những thay đổi tại đây.

Hình minh họa này cho thấy các thành phần chính trong triển khai điển hình, được gọi là Site.

*
*
*
*
*

Trong Bộ điều khiển, Broker Service báo cáo dữ liệu phiên cho mỗi phiên trên máy cung cấp dữ liệu thời gian thực. Monitor Service cũng theo dõi dữ liệu thời gian thực và lưu trữ nó dưới dạng dữ liệu lịch sử trong Monitoring database.

Studio chỉ liên lạc với Broker Service; nó chỉ truy cập dữ liệu thời gian thực. Director giao tiếp với Broker Service (thông qua một plugin trong Broker Agent) để truy cập cơ sở dữ liệu của Site.

Xem thêm: features là gì

Director cũng có thể truy cập Citrix Gateway để nhận thông tin về dữ liệu HDX.

Citrix Virtual Apps and Desktops – Phân phối máy tính để bàn và ứng dụng

Bạn thiết lập các máy sẽ cung cấp các ứng dụng và máy tính để bàn với các danh mục máy. Sau đó, bạn tạo các nhóm phân phối (Delivery Groups) chỉ định các ứng dụng và máy tính để bàn sẽ có sẵn (sử dụng các máy trong danh mục) và người dùng nào có thể truy cập chúng. Theo tùy chọn, bạn có thể tạo nhóm ứng dụng (Application Groups) để quản lý bộ sưu tập ứng dụng.

Machine catalogs

Danh mục máy là các bộ sưu tập các máy ảo hoặc vật lý mà bạn quản lý dưới dạng một thực thể duy nhất. Những máy này và ứng dụng hoặc máy tính để bàn ảo trên chúng là những tài nguyên mà bạn cung cấp cho người dùng của mình. Tất cả các máy trong danh mục đều có cùng một hệ điều hành và cùng một VDA được cài đặt. Họ cũng có tương tự các ứng dụng hoặc máy tính để bàn ảo.

Thông thường, bạn tạo một master image và sử dụng nó để tạo các máy ảo giống hệt nhau trong danh mục. Đối với máy ảo, bạn có thể chỉ định phương pháp cấp phép cho các máy trong danh mục đó: công cụ Citrix (Citrix Provisioning hoặc MCS) hoặc các công cụ khác. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng images hiện có của riêng bạn. Trong trường hợp đó, bạn phải quản lý các thiết bị đích trên cơ sở cá nhân hoặc sử dụng chung các công cụ phân phối phần mềm điện tử (ESD) của bên thứ ba.

Các loại máy hợp lệ là:

Server OS machinesDesktop OS machinesRemote PC Access

Delivery Groups

Nhóm phân phối chỉ định người dùng nào có thể truy cập ứng dụng và / hoặc máy tính để bàn nào trên máy nào. Nhóm phân phối chứa các máy từ danh mục máy của bạn và người dùng Active Directory có quyền truy cập vào Site của bạn. Bạn có thể gán người dùng cho nhóm phân phối của mình theo nhóm Active Directory của họ, bởi vì nhóm Active Directory và nhóm phân phối là cách để nhóm người dùng với các yêu cầu tương tự.

Xem thêm: Adr Là Gì – Tác Dụng Không Mong Muốn

Application Groups

Nhóm ứng dụng cung cấp khả năng quản lý ứng dụng và quản lý tài nguyên bằng cách sử dụng nhiều Nhóm phân phối hơn. Sử dụng tính năng thẻ hạn chế, bạn có thể sử dụng các máy hiện có của mình cho nhiều tác vụ, tiết kiệm chi phí liên quan đến triển khai và quản lý các máy bổ sung.

Chuyên mục: Hỏi Đáp