Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước – vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

Bạn đang xem: Chuyên đề là gì

*

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

… công chức được làm việc đến hết tuổi lao động (trừtrường hợp bị buộc thôi việc); – Công chức những người làm chuyên môn nghiệp vụ, được xếp vào mộtngạch với vị trí việc làm ổn định trong … Công chức chuyên gia hoạch định chính sách vĩ mô rất thiếu và yếu,hiện nay tuyệt đại bộ phận chuyên viên cao cấp đều đảm đương các chức vụlnh đạo, quản lý (Thứ trưởng, Vụ trưởng ) cũng đều trực … cao hơn. – Loại B: những công chức có trình độ đào tạo ở bậc trung học chuyên nghiệp và cao đẳng. – Loại C :là những công chức có trình độ đào tạo ở bậc sơ học. – Loại D: những công chức…

*

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

Xem thêm: Mạng Lan Là Gì – Tìm Hiểu Về Mạng Lan

… hết các thủ tục hành chính hoặc trực tiếp hoặc giántiếp đều có liên quan đến vấn đề ngân sách. Vì vậy, cải cách hành chính Nhànước có nội dung quan trọng cải cách thể chế, cải cách bộ … trong việcđánh giá, nhận định hay đề xuất.Nhóm nghiên cứu mong nhận được ý kiến đóng góp của các chuyên giatrong và ngoài nước để bổ sung, hoàn thiện báo cáo này./.Hà nội, tháng 4 năm 2000TM/Nhóm … thu.Mở đầuTrong khuôn khổ Đề án Cải cách hành chính ở Việt nam, nhóm nghiêncứu gồm có các chuyên gia của Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, có sự phốihợp của một số chuyên gia trong và ngoài…

*

Tài liệu Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu pptx

*

Xem thêm: Viêm Họng Hạt Là Gì, Lý Do Khiến Viêm Họng Hạt Dễ Tái Phát

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp