Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

Chương trình dịch là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chươnng trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.

Bạn đang xem: Chương trình dịch là gì

– Chúng ta cần phải có chương trình dịch bởi vì chương trình dịch có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy cụ thể. Nó nhận đâu vào là chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao (chương trình nguồn) là dữ liệu vào (Input), thực hiện chuyẻn đổi samg ngôn ngữ máy (chương trình đích) là kết qua ra (Output).

Ngoài ra, chương trình dịch trải qua hai giai đoạn: phân tích và tổng hợp.

Xem thêm: Lễ đính Hôn Là Gì

Giai đoạn phâi tích nhầm phân tích chương trình nguồn về từ vựng và cú pháp. Giai đoạn tổng hợp nhằm tạo ra chương trình đích gồm ba bước, đó là:

Sinh mã trung gian (chuyển chương trình nguồn về chương trình trung gian); Tối ưu mã (chỉnh sửa, tối ưu chương trình trung gian); Sinh mã (tạo chương trình đích từ chương trinh trung gian đã tối ưu).

Xem thêm: Tm Là Gì – Các Chữ Tm, R, C Trên Sản Phẩm

*
*
*
*
*

dùng trên điện thoại với hơn 30.000 bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập văn SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết.
Chuyên mục: Hỏi Đáp