Trang chủ Từ điển Toán – Anh Diễn đàn Toán học VMF – diendantoanhoc.net

Đây sẽ là nơi post các từ tiếng anh Toán. Mong mọi người ủng hộ ????

 

Các loại câu thường dùng khi giải bài toán bằng tiếng Anh

Conversely, if.. then                                                                         Đảo lại, nếu .. thì

Indeed                                                                                                   Thực vậy

By the same argument we get                                                      Với cùng lập luận, ta có

Put                                                                                                         Đặt

Let..

Bạn đang xem: Chứng minh tiếng anh là gì

Xem thêm: Express Là Gì

Xem thêm: Trọng Lượng Là Gì – Khối Lượng Là Gì

be                                                                                                Đặt.. là

We denote                                                                                          Ta kí hiệu

Hence                                                                                                  (từ ngay kết quả trên) ta có

Since                                                                                                     Do

But                                                                                                         Nhưng

Clearly, from.. we get                                                                    Rõ ràng, từ .. ta có

Moreover                                                                                           Hơn nữa

Similarly, we can prove that                                                      Tương tự, ta có thể chứng minh

Therefore                                                                                           Do đó (kết thúc một ý chứng minh)

It follows                                                                                            Suy ra

Choose

*

so that                                                       Chọn

*

thì

Conclusion                                                                                        Kết luân

Thus                                                                                                     Như vậy

We decude that                                                                                Ta suy ra

By the hypothesis                                                                           Từ giả thiết

So                                                                                                           Nên

Then                                                                                                     Thì

Consider                                                                                             Xét

Method 1                                                                                            Phương pháp 1

Drop                                                                                                     loại bỏ

Putting

*

                                                                     Đặt

*

A contradiction                                                                              Mâu thuẫn

Assume                                                                                               Giả sử

This implies                                                                                      Ta suy ra

We obtain                                                                                          Ta thu được (từ kết quả trên)

 

Các từ viết tắt bằng tiếng Anh

WLOG                                         Without loss of generality                                          Không mất tính tổng quát

Q.E.D                                                                                                                                        Điều phải chứng minh

LHS                                             Left hand side                                                                  Vế trái

RHS                                             Right hand side                                                              Vế phải

i.e.                                                                                                                                            nghĩa là

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục: Hỏi Đáp