en.wiktionary.org Và 6 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn

Bạn đang xem: Choose là gì

lựa · tuyển · kén · thách muốn · quyết định · tôi không thể quyết định chọn cái nào
Once your Google Ads and Salesforce accounts are linked, you need to choose which Salesforce milestones – lead statuses and opportunity stages – to monitor for conversions. stages – to monitor for conversions.

After one brother lost his wife in death and he faced other painful After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Sexy does n”t mean sleazy , so choose one or two body parts to accentuate , but not all of them . not all of them .

Players can choose from many licensed cars dithienmaonline.vnded into three classes as follows: Tuners, Muscles, and Exotics.
Tôi đang tự hỏi liệu cô có biết chỗ tôi có thể tìm bệnh nhân này WikiMatrix WikiMatrix
A newspaper reporter stationed in eastern Africa wrote: “Young people choose to elope to escape excessive dowries demanded by tenacious in-laws.”

Choose one of the positive actions (on the top half of your diagram) that you are doing or have done in your life. doing or have done in your life.

Mong các Linh Thần soi sáng cho cô vượt qua bóng tối, đến nơi an nghỉ vĩnh hằng OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
And they are free to choose liberty and eternal life, through the great Mediator of all men, or to choose captithienmaonline.vnty and death, according to the captithienmaonline.vnty and power of the dethienmaonline.vnl” (2 Nephi 2:27). dethienmaonline.vnl” (2 Nephi 2:27).

Buzz enabled users to choose to share publicly with the world or privately to a group of friends each time they posted. friends each time they posted.
Vì thế cách điều tra thông thường của chúng ta không có tác dụng đâu WikiMatrix WikiMatrix
Choose faith over doubt, choose faith over fear, choose faith over the unknown and the unseen, and choose faith over pessimism.

For example, if you enable Skippable ads in For example, if you enable Skippable ads in content owner settings and one of your channels chooses to monetise a thienmaonline.vndeo, it”ll automatically have skippable ads enabled.

Speaking about poor church attendance, Speaking about poor church attendance, Peter Sibert, a Catholic priest in England, says: “ choose the bits of religion that they like.

Có lẽ, tôi đã có thể làm gì hơn, khi mà ông Parker chưa bị, như ông nói… bị sát hại dã man OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Xem thêm: Triệu chứng tiền mãn kinh là gì

Because I Because I believe that the key to getting the most from choice is to be choosy about choosing .

As the morning unfolds, he calls his disciples, and from among them he chooses 12, whom he names apostles.

During the design and construction process choosing construction materials and interior finish products with zero or low VOC emissions will improve IAQ. VOC emissions will improve IAQ.

” Say , “I “d rather you did n”t do this for these reasons , but if you choose to do it anyway , I may keep a closer watch on you because of my concerns . ” ”

Be assured that you can find the best of friends if you choose them according to the standards of God’s Word.
Có lẽ, tôi đã có thể làm gì hơn, khi mà ông Parker chưa bị, như ông nói… bị sát hại dã man LDS LDS
The thoughts that we dwell on inside our minds, the feelings we The thoughts that we dwell on inside our minds, the feelings we foster inside our hearts, and the actions we choose to take will all have a determining impact on our lives, both here and in the hereafter. on our lives, both here and in the hereafter.
Ở đây có thể điều khiển thienmaonline.vnệc hiển thị hay không một cửa sổ nhỏ với vài thông tin thêm về tập tin khi đưa con trỏ chuột lên nó LDS LDS

Tìm 241 câu trong 4 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

en.wiktionary.org, FVDP-English-thienmaonline.vnetnamese-Dictionary, Đăng, Guest, FVDP thienmaonline.vnetnamese-English Dictionary, EVBNews, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, support.google, thienmaonline.vnMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

Chongqing Chongqing World Trade Center Chongshin University Chongwen District Chongzuo choose choose carefully choose in advance chooser choosiness choosy chop chop down chop up chop-chop

Xem thêm: Adapt Là Gì

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về thienmaonline.vnChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp